Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kwalifikacja dróg na terenie Gminy Wolbrom

Główna treść

Kwalifikacja dróg na terenie Gminy Wolbrom

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) dzieli drogi na następujące kategorie: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Z problemami na drogach – utrzymaniem zimowym i nie tylko, powinniśmy się zwracać do zarządców poszczególnych dróg. Przypominamy kwalifikację poszczególnych dróg w naszej gminie:

Na terenie Gminy Wolbrom:

Drogami wojewódzkimi są :

nr 783 Olkusz – Wolbrom – Miechów

nr 794 Pilica – Wolbrom – Kraków

Drogami powiatowymi są :

1113K Bydlin – Krzywopłoty – Dłużec do drogi nr 1120K

1114K Załęże – Bydlin do drogi nr 1095K Klucze – Wolbrom

1117K od drogi nr 1106K Cieślin – do drogi nr 1119K Zarzecze

1120K Dłużec – Lgota Wolbromska

1121K Gołaczewy od drogi nr 1123K do drogi nr 1095K

1123K Chełm – Poręba Górna

1126K od drogi nr 794 Wolbrom – Żarnowiec

1129K Kąpiele Wielkie – Dłużec do drogi nr 794

1131K Kąpiołki – Strzegowa do drogi nr 794

1132K Kąpiołki – Poręba Dzierżna

1135K Udórz – Łobzów

1137K Boża Wola – Jeżówka – Tczyca

1150K Gołaczewy – Sucha

1151K od drogi nr 783 Lgota Wielka – Porąbka

Pozostałe drogi (jeżeli nie są wewnętrznymi drogami osiedlowymi) należą do zarządu Gminy Wolbrom.

INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

NA TERENIE GMINY WOLBROM

W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024

W zawiązku z nadchodzącą zimą i możliwością wystąpienia utrudnień związanych z opadami śniegu przypominamy w jaki sposób można porozumieć się z zarządcami poszczególnych dróg na terenie naszej gminy. Należy pamiętać, że Gmina nie jest odpowiedzialna za odśnieżanie wszystkich dróg na swoim terenie i uzależniona jest od kategorii drogi w sieci drogowej Polski.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG – kontakt

Drogi wojewódzkie:

• Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach

tel. 12 386 38 30, fax wew.14 tel. kom. 609 704 884, 603 962 186, 504 100 307

DW 783 Olkusz – Wolbrom – Miechów

Firma prowadząca prace w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych:

EXDROG sp. z o.o. tel. do dyspozytora: 692 814 853.

DW 794 Strzegowa – Wolbrom – Skała – Zielonki

Firma prowadząca prace w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych:

„WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych

Lucjan Ordys, tel. kom. 502 168 212

Drogi powiatowe:

ZARZĄD DROGOWY w OLKUSZU – tel. 32 643 18 78, fax 32 643 02 40

Telefony AKCJI zimowej czynne całodobowo – 32 643 02 40, 32 643 02 65, 32 643 18 78, 32 643 09 92. Kierownik Działu Dróg i Mostów Mariusz Sowula – tel. 572 350 530

Obwód Drogowo – Mostowy Nr 2 w Trzyciążu – tel. 12 631 15 37

Odpowiedzialny za zimowe utrzymanie przejezdności w III i IV standardzie utrzymania na terenie gminy Wolbrom (kierownik obwodu Lucyna Łabęcka – tel. 518 301 954).

Drogi gminne:

Wolbromski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

tel. 32 644 17 72, 501 017 359.