Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacje dla inwestorów

Główna treść

Informacje dla inwestorów

Wolbromska Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego

Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny istnieje od października 1997 r. Początkowo jej obszar wynosił 66 ha, obecnie rozrosła się do wielkości 528,84 ha. Około 100 hektarów wciąż czeka na inwestorów. Dotychczas wydano w niej 77 zezwoleń na działalność, utworzono niemal 6 tys. miejsc pracy, a wysokość poniesionych nakładów wyniosła 1,3 mld zł (na koniec 2009 r.). Strefa działa na podstawie Ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Funkcjonować będzie do końca 2020 roku z perspektywą do 2030 r.

Krakowski Park Technologiczny to jedna z siedemnastu specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Jest ona położona na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego. Krakowska SSE składa się z 19 podstref znajdujących się na obszarze 17 gmin. Podstrefy te to: Kraków Śródmieście, Kraków Podgórze, Kraków Nowa Huta, Andrychów, Bochnia, Dobczyce, Gdów, Gorlice, Krosno, Książ Wielki, Limanowa, Niepołomice, Nowy Sącz, Oświęcim, Słomniki, Tarnów, Wolbrom, Zabierzów, Zator.

Warunki mające zachęcić polskich i zagranicznych inwestorów to przede wszystkim zwolnienie z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość zwolnienia uzależniona jest od lokalizacji inwestycji, wielkości przedsiębiorcy oraz wysokości nakładów inwestycyjnych. Małe firmy otrzymują najwyższy poziom pomocy publicznej, który w województwie małopolskim wynosi 70%, średnie firmy mogą liczyć na 60%, duże firmy 50% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem jest zainwestowanie minimum 100 tys. euro. Konieczne jest też, by prowadzona działalność gospodarcza kwalifikowała się do objęcia pomocą publiczną. Nie może to być np. działalność dotycząca wytwarzania materiałów wybuchowych, tytoniowych, alkoholowych, prowadzenia ośrodków gier, usługi handlowe, czy pośrednictwo finansowe. Inwestorzy mogą także liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości, pod warunkiem utrzymania inwestycji w regionie przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw). Zaletą jest również odpowiednie przygotowanie gruntów pod inwestycje, co zmniejsza nakłady na infrastrukturę. Krakowski Park Technologiczny oferuje również powierzchnie biurowe do wynajęcia, szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą oraz z zakresu prowadzenia działalności na obszarze Strefy.

Więcej informacji o Krakowskim Parku Technologicznym:
www.kpt.krakow.pl