Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Numery alarmowe

Główna treść

Numery alarmowe

Numery alarmowe i inne przydatne numery telefonów.

TELEFONY ALARMOWE OGÓLNOPOLSKIE: Europejski Numer Alarmowy: 112. 

 • Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną i Policję.
 • Pogotowie Ratunkowe: 999
 • Straż Pożarna: 998
 • Policja: 997,
 • Komisariat Policji w Wolbromiu tel. 47 832 53 50
 • Straż Miejska w Wolbromiu tel. 32 644 15 15, 662 298 296
 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – tel. 66 22 98 300
 • Pogotowie Energetyczne: 991
 • Pogotowie Gazowe: 992,
 • stacja Olkusz – 32 645 03 42
 • Pogotowie Wodociągowe: tel. 32 706 52 61 (7:00-15:00), 32 706 52 68 lub 505 334 925 (15:00-7:00) 

Instytucje

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Wolbromiu,
  tel. 32 647 25 70
 • Miejsko-Gminne Centrum Medycze WOL-MED Wolbrom,
  tel. 32 644 10 29, 
  http://www.wol-med.pl/index.php/kontakt
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu,
  tel. 32 644 10 75

Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

Telefony zaufania

801 889 880 – UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE 
(codziennie w godzinach 17-22) koszt połączenia – koszt jednego impulsu według taryfy operatora. Dla osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, alkohol, narkotyki, seks, komputer, internet, praca, zakupy, jedzenie). Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych. 

116 111 – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie trzeba podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl 

800 12 12 12 – DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA – jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc.  Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

800 120 002 – „NIEBIESKA LINIA” OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – to czynny przez całą dobę telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.niebieskalinia.pl

801 19 99 90 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA. 
Pod tym bezpłatnym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Pod numer 801 19 99 90 możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21 (cpołączenie bezpłatne).Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla:

 • osób uzależnionych od narkotyków
 • osób okazjonalnie używających narkotyków
 • rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków
 • pedagogów, nauczycieli, wychowawców
 • wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem.

Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomani oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronach – www.kbpn.gov.plwww.narkomania.org.pl

801-140-068 – OGÓLNOPOLSKA POMARAŃCZOWA LINIA.
Pomaga rodzicom, których dzieci piją i zażywają inne środki psychoaktywne. Głównym celem jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on-line oraz pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego rodzaju problematyką. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00.
Więcej info na: www.pomaranczowalinia.pl

226 928 226  i 800 888 448 – TELEFONY ZAUFANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS. Misją Krajowego Centrum ds. AIDS – będącego agendą działającą w imieniu Ministra Zdrowia od 1993 r. – jest koordynowanie zadań mających na celu zapobieganie HIV i zwalczanie AIDS, przy uwzględnieniu najnowszych trendów epidemiologicznych w naszym kraju i w regionie oraz aktualnych potrzeb społecznych. Centrum w swoich działaniach urzeczywistnia ideę wielopłaszczyznowego partnerstwa. Dokumentem nadrzędnym określającym politykę państwa w odniesieniu do epidemii HIV/AIDS jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl  

801 24 70 70 –LINIA WSPARCIA CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH ITAKA.
Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy w chwili, gdy zaginął człowiek. Linia czynna PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10.00 – 14.00. Osoby, którym nie uda się skontaktować z Fundacją w ustalonych terminach prosimy o kontakt mailowy: biuro@zaginieni.pl lub pisemny na adres: Fundacja Itaka, 00-958 Warszawa 66, skr. pocztowa127.

Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl 

116 000 – BEZPŁATNY TELEFON W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA.

Linia czynna PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 10.00 – 14.00. Osoby, którym nie uda się skontaktować z Fundacją w ustalonych terminach prosimy o kontakt mailowy: biuro@zaginieni.pl lub pisemny na adres: Fundacja Itaka, 00-958 Warszawa 66, skr. pocztowa127.
Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl