Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Książka Teleadresowa

Główna treść

Książka Teleadresowa

Sekretarz Miasta i Gminy

  • Dział: Sekretarz Miasta i Gminy
  • Stanowisko: Sekretarz
  • Pokój: 218
  • E-mail: wkolanko@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065351

Skarbnik Miasta i Gminy

  • Dział: Skarbnik Miasta i Gminy
  • Stanowisko: Skarbnik
  • Pokój: 102
  • E-mail: ereszka@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065317

Sekretariat

  • Dział: Sekretariat
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 103
  • E-mail: dbanys@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 6441260 lub wew. 314

Kadry

Urząd Stanu Cywilnego

  • Dział: Urząd Stanu Cywilnego
  • Stanowisko: Zastępca Kierownika USC
  • Pokój: 1
  • E-mail: usc@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065318
  • Dział: Urząd Stanu Cywilnego
  • Stanowisko: Referent
  • Pokój: 1
  • E-mail: usc@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 318
  • Dział: Urząd Stanu Cywilnego
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 1
  • E-mail: pkrawiec@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065318

Wydział Ogólno - Organizacyjny

Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

  • Dział: Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
  • Stanowisko: Kierownik
  • Pokój: 210
  • E-mail: rwach@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065320
  • Dział: Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
  • Stanowisko: Podinspektor
  • Pokój: 210
  • E-mail: erys@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 328
  • Dział: Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 220
  • E-mail: mwojtowicz@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 352
  • Dział: Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
  • Stanowisko: Podinspektor
  • Pokój: 220
  • E-mail: kcupial@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 352
  • Dział: Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 220A
  • E-mail: ewawrzynowska@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 330
  • Dział: Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
  • Stanowisko: Podinspektor
  • Pokój: 220A
  • E-mail: dbiernacka@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 7065330

Biuro Obsługi Działalności Gospodarczej

  • Dział: Biuro Obsługi Działalności Gospodarczej
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 218
  • E-mail: acebulska@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065343
  • Dział: Biuro Obsługi Działalności Gospodarczej
  • Stanowisko: Kancelista
  • Pokój: 218
  • E-mail: mkocjan@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065343

Referat Zarządzania Kryzysowego i Logistyki

  • Dział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Logistyki
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 212
  • E-mail: mosuszek@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065321
  • Dział: Referat Zarządzania Kryzysowego i Logistyki
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 212
  • E-mail: mciempka@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065321

Biuro Obsługi Rady Miejskiej

  • Dział: Biuro Obsługi Rady Miejskiej
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 217
  • E-mail: akijas@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065331
  • Dział: Biuro Obsługi Rady Miejskiej
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 217
  • E-mail: arosol@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065331

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik

  • Dział: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  • Stanowisko: Naczelnik
  • Pokój: 113
  • E-mail: lzygmunt@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 706 53 42

Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

  • Dział: Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 225
  • Telefon: 327065333
  • Dział: Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 225
  • E-mail: jbarczyk@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065333
  • Dział: Oddział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 112
  • E-mail: arogoz@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065337

Oddział Katastru Nieruchomościami

  • Dział: Oddział Katastru Nieruchomościami
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 224
  • E-mail: tdzionek@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065323
  • Dział: Oddział Katastru Nieruchomościami
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 224
  • E-mail: ejasinska@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065323

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

  • Dział: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: Inspektor
  • E-mail: mgorgon@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065327

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  • Dział: Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Stanowisko: Kierownik
  • Telefon: 327065358
  • Dział: Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 113
  • E-mail: kzebala@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065338
  • Dział: Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 112
  • Telefon: 327065327

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Naczelnik

  • Dział: Wydział Techniczno - Inwestycyjny
  • Stanowisko: Naczelnik
  • Pokój: 304
  • E-mail: kwolczynski@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 311, 32 70 65 311

Referat Infrastruktury

  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Operator urządzeń powielających
  • Pokój: 110
  • Telefon: 32 70 65 364
  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Operator urządzeń powielających
  • Pokój: 110
  • Telefon: 32 70 65 364
  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Podinspektor
  • Pokój: 110
  • E-mail: aoleksy@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 364
  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Główny Specjalista
  • Pokój: 208
  • E-mail: dmuszalska@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065365
  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Główny specjalista
  • Pokój: 201
  • E-mail: mbrzezinski@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065322
  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Główny specjalista
  • Pokój: 107
  • E-mail: trams@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065307
  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 202
  • E-mail: gsypien@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065308
  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 204
  • E-mail: alaksa@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065326
  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 201
  • E-mail: mosmenda@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065322
  • Dział: Referat Infrastruktury
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 204
  • E-mail: pgil@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065324

Referat Ochrony Środowiska

  • Dział: Referat Ochrony Środowiska
  • Stanowisko: Kierownik
  • Pokój: 203
  • E-mail: aperek@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065301
  • Dział: Referat Ochrony Środowiska
  • Stanowisko: Kancelista
  • Pokój: 207
  • Telefon: 32 70 65 316
  • Dział: Referat Ochrony Środowiska
  • Stanowisko: Referent
  • Pokój: 207
  • E-mail: kgalon@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 316
  • Dział: Referat Ochrony Środowiska
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 115
  • E-mail: ipalacz@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065306

Straż Miejska

  • Dział: Straż Miejska
  • Stanowisko: Komendant
  • Pokój: 208
  • E-mail: mhat@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065310
  • Dział: Straż Miejska
  • Stanowisko: Starszy inspektor
  • Pokój: 327065302
  • Telefon: 327065302
  • Dział: Straż Miejska
  • Stanowisko: Młodszy Inspektor
  • Telefon: 327065302
  • Dział: Straż Miejska
  • Stanowisko: Starszy specjalista
  • Telefon: 327065302

Referat Rachunkowości

  • Dział: Referat Rachunkowości
  • Stanowisko: Kierownik
  • Pokój: 118
  • E-mail: egiza@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065319
  • Dział: Referat Rachunkowości
  • Stanowisko: Kancelista
  • Pokój: 118
  • Telefon: 32 70 65 319
  • Dział: Referat Rachunkowości
  • Stanowisko: Referent
  • Pokój: 115
  • E-mail: mpalka@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 306
  • Dział: Referat Rachunkowości
  • Stanowisko: Kancelista
  • Pokój: 115
  • Telefon: 32 70 65 306
  • Dział: Referat Rachunkowości
  • Stanowisko: Główny Specjalista
  • Pokój: 115
  • E-mail: aimiolek@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 306
  • Dział: Referat Rachunkowości
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 118
  • E-mail: mbroda@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065319
  • Dział: Referat Rachunkowości
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 115
  • E-mail: aimiolek@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065306
  • Dział: Referat Rachunkowości
  • Stanowisko: młodszy referent
  • Pokój: 118
  • E-mail: knowak@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065319

Referat Podatków i Opłat

  • Dział: Referat Podatków i Opłat
  • Stanowisko: Kierownik
  • Pokój: 121
  • E-mail: wstojek@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065334
  • Dział: Referat Podatków i Opłat
  • Stanowisko: Referent
  • Pokój: 120
  • Telefon: 32 70 65 346
  • Dział: Referat Podatków i Opłat
  • Stanowisko: Kancelista
  • Telefon: 32 70 65 366
  • Dział: Referat Podatków i Opłat
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 106
  • E-mail: mjadamus@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 329
  • Dział: Referat Podatków i Opłat
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 120
  • E-mail: mwojtacha@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065332
  • Dział: Referat Podatków i Opłat
  • Stanowisko: Młodszy referent
  • Pokój: 119
  • E-mail: bmajda@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065346
  • Dział: Referat Podatków i Opłat
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 119
  • E-mail: apasich@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065346
  • Dział: Referat Podatków i Opłat
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 120
  • E-mail: mprobierz@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065332
  • Dział: Referat Podatków i Opłat
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 120
  • E-mail: gstrzalka@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 327065332

Buro Obsługi Klienta

  • Dział: Buro Obsługi Klienta
  • Stanowisko: Kancelista
  • Pokój: 1
  • Telefon: 32 70 65 335
  • Dział: Buro Obsługi Klienta
  • Stanowisko: Inspektor
  • Pokój: 1
  • E-mail: mtreter@umigwolbrom.pl
  • Telefon: 32 70 65 336