Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zastępca Burmistrza

Główna treść

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom – Bożena Konieczna

Zadania i kompetencje Zastępcy Burmistrza:

1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza.
2. Sprawowanie funkcji Burmistrza w razie jego nieobecności.
3. Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do Burmistrza.
4. Współdziałanie z Radą Miejską w zakresie powierzonych kompetencji.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza.
6. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
a) Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół,
b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
c) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
d) Domu Kultury,
e) Środowiskowego Domu Samopomocy.