Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Główna treść

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. Rusza nabór wniosków dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór wniosków dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych w budynku byłego Internatu przy ul. Skalskiej 18 w Wolbromiu.

O wynajem mogą ubiegać się osoby spełniające kryteria zawarte w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom. Osoby zainteresowane proszone są o pobranie podania wraz załącznikami ze strony internetowej urzędu:https://new.wolbrom.pl/gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-socialnego/

Wypełnione podanie wraz z załącznikami należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub pozostawić list w skrzynce na korespondencję umieszczoną przy drzwiach Urzędu od strony Rynku, w dniach od 1 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 r. Można również w tym samym terminie wysłać pocztą elektroniczną na adres: info@umigwolbrom.pl

O wynikach postępowania wnioskodawcy zostaną powiadomieni po weryfikacji i zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom