Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 100-letni bohater

Główna treść

100-letni bohater

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, drugim najwyższym odznaczeniem państwowym, za zasługi na rzecz niepodległości naszego kraju łobzowianina z urodzenia, mieszkającego obecnie w Katowicach stulatka, pana Mariana Paulewicza. 13 października 2014 roku w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Krzyża z rąk Wojewody Śląskiego.

Marian Paulewicz urodził się 13 czerwca 1914 roku w Łobzowie koło Wolbromia, tam się wychował i mieszkał do wojny. We wrześniu ’39 roku brał udział w obronie Lwowa, gdzie został ciężko ranny. Następnie przebywał w obozach jenieckich na terenie Niemiec i Polski. Po zwolnieniu powrócił w rodzinne strony do Wolbromia i wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego następnie na Armię Krajową. Złożył przysięgę i przyjął pseudonim „Drucik”. Działał na terenie Okręgu Kraków Armii Krajowej w Inspektoracie Miechów, gdzie był odpowiedzialny m.in. za sprawy łączności oraz za szkolenie młodych członków Armii Krajowej.

Brał udział w ważnych akcjach polskiego podziemia zbrojnego na terenie północnej Małopolski, m.in. w zabezpieczaniu odwrotu żołnierzy Oddziału „Parasol” Armii Krajowej, po nieudanym zamachu na szefa Gestapo w Krakowie, Wilhelma Koppego w dniu 11 lipca 1944 roku. Ponadto brał udział w słynnej akcji zajęcia Wolbromia przez oddział Armii Krajowej pod dowództwem ppor. „Hardego” w dniu 25 lipca 1944 roku. Udało się wtedy oddziałom polskim na kilka godzin opanować miasto oraz zdobyć duże ilości zaopatrzenia.

Po wojnie wyjechał do Katowic, gdzie pracował na kolei.

Mariann Paulewicz wychował 4 dzieci oraz doczekał się 8 wnucząt i 7 prawnucząt. Swoim życiem dał przykład patriotyzmu i odwagi.

rk