Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 11 marca Dzień Sołtysa – najlepsze życzenia od Burmistrza i Przewodniczącego Rady

Główna treść

11 marca Dzień Sołtysa – najlepsze życzenia od Burmistrza i Przewodniczącego Rady

Z okazji Ogólopolskiego Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom i Sołtyskom oraz Radom Sołeckim z Gminy Wolbrom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz społeczności lokalnej, dobrej współpracy i porozumienia, a także powodzenia i wytrwałości w pełnieniu powierzonej funkcji.