Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 18 druhen ukończyło egzamin strażaka ratownika OSP

Główna treść

18 druhen ukończyło egzamin strażaka ratownika OSP

18 druhen ukończyło egzamin strażaka ratownika OSP

W ubiegłym roku prowadzone była kolejna edycja szkolenia dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Wolbrom, mającego na celu nabycie wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych. Pod koniec listopada w siedzibie Jednostki OSP KSRG w Zarzeczu odbył egzamin kończący edycję szkolenia, do którego przystąpiło 18 druhen. Wszystkie ukończyły egzamin z wynikiem pozytywnym stając się tym samym prawnymi ‍strażakami ratownikami OSP, mogącymi uczestniczyć w działaniach ratowniczo gaśniczych.

– Świeżo upieczonym strażaczkom- ratowniczkom OSP gratuluję i życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów z akcji – oznajmił Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.

Zdjęcia: KP PSP Olkusz oraz uczestniczek szkolenia.