Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 40 lat ZPiT Wolbromiacy

Główna treść

40 lat ZPiT Wolbromiacy

W roku 2019 Zespół Pieśni i Tańca “Wolbromiacy” obchodzi 40 lecie swojej działalności. Główny uroczysty Koncert Jubileuszowy, odbył się w dniu 04 maja 2019 r. pod patronatem Burmistrza Adama Zielnika. Doceniając działalność Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespołowi Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To wyjątkowe wyróżnienie odebrała z rąk wojewody Piotra Ćwika kierująca zespołem Agnieszka Gołembiowska-Karoń.

Wojewoda gratulował zespołowi ogromnego dorobku, osiągnięć, które są udziałem zarówno tancerzy, jak i założycieli oraz prowadzących zespół przez te wszystkie lata. Życzył, by przy kolejnym jubileuszu, zespół odebrał podobny medal – tym razem złoty oraz by w kolejnych latach zrealizował wiele projektów dla dobra lokalnej społeczności, rozwoju tworzących je osób, ubogacenia całej gminy, powiatu i Małopolski. 
Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP, skierował na ręce kierowniczki zespołu oficjalny list z gratulacjami i pozdrowieniami dla wszystkich artystów oraz instruktorów ZPiT „Wolbromiacy” na przestrzeni minionych czterdziestu lat. Andrzej Duda zwrócił w nim uwagę, iż jubileusz stanowi dowód, jak istotne jest kultywowanie tradycji w skali regionu i całego kraju, a troska o nią pomaga kształtować młodych Polaków w duchu poszanowania obyczajów przekazywanych przez poprzednie pokolenia.

Oficjalne gratulacje i życzenia dla członków zespołu, podziękowania dla założycieli, instruktorów oraz osób wspierających złożyli kolejno: burmistrz Adam Zielnik, który był też patronem honorowym jubileuszowych obchodów, poseł Lidia Gądek – będąca niegdyś tancerką zespołu, starosta powiatu olkuskiego Paweł Piasny, delegacja Rady Miejskiej z przewodniczącym Bartłomiejem Żurkiem i wiceprzewodniczącą Ewą Kazimierską, pracownicy Domu Kultury z dyrektorem Piotrem Gamrotem na czele oraz przedstawicielki Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Nowe Horyzonty”, z którym „Wolbromiacy” często współpracują i razem występują na koncertach. 

Uroczystość była okazją do uhonorowania pomysłodawców powołania do życia zespołu oraz osób tworzących jego kadrę na przestrzeni minionych lat. 
Burmistrz Adam Zielnik, z dyrektorem Domu Kultury Piotrem Gamrotem, wręczyli pamiątkowe statuetki i okazałe bukiety kwiatów, jako podziękowania za pracę z młodzieżą oraz promowanie gminy i rodzimego folkloru dla: Barbary Motowidlak, Władysława Augustowskiego, Konrada Kowalczyka, Marii Osadzińskiej, Janiny Gajos, Tadeusza Mąki, Ryszarda Janika, Haliny Knap, Anny Kaziród, Zofii Neter, Marka Skuły, Grzegorza Pasierba, Łukasza Netera, Marty Gaweł i Agnieszki Gołembiowskiej-Karoń. Wspominano też tych, którzy nie doczekali tej wyjątkowej chwili: Mariana Dulińskiego, Maksymiliana Pasierba, Aleksandra Sowińskiego i Krzysztofa Chalińskiego. Więcej życzeń i gratulacji miało miejsce po zakończeniu części oficjalnej, kiedy to był także czas na wspomnienia, wspólne zdjęcia i spotkania – często po wielu latach. 

W trwającym ponad 4 godziny koncercie zespół zaprezentował większość ze swojego repertuaru, na który składają się polskie tańce ludowe, a także tańce innych narodów europejskich. Rozpoczęła „Suita krakowska”, która była pierwszym układem w repertuarze, przygotowana choreograficznie przez Konrada Kowalczyka i Marię Osadzińską, a wykonywana brawurowo po dziś dzień, zawsze z wesoło podskakującym Lajkonikiem w finale. Podczas jubileuszowego koncertu tańczyli ją, podobnie jak wiele innych układów, będący od samego początku oldboye wraz z obecnymi członkami zespołu. W kilku przypadkach mogliśmy zobaczyć na scenie rodzinne pary dwóch pokoleń! Byli to: Iwona (Jarzmik) z synem Damianem, Aleksander Mączka z mamą Heleną, Krzysztof Latacz z mamą Sabiną (Gamrat) i Jędrzej Zgadzaj z mamą Anną (Gołembiowską).

W kolejnym wejściu publiczność miała okazję podziwiać program składający się z 9 różnych tańców ludowych, wykonywanych w regionalnych strojach. Były więc tańce rzeszowskie, śląskie, staropolskie (mazur i polonez), rzewny kujawiak, tańce regionu lubelskiego i na zakończenie pierwszej części koncertu – regionu opoczyńskiego.
Były też ludowe pieśni: skandynawska i rumuńska w wykonaniu Dominiki Karoń oraz tradycyjna macedońska piosenka, którą zaśpiewała Sandra Kiwior.
W ciągu czterech dekad działalności zmieniał się skład i repertuar zespołu. Były przeróżne programy i widowiska – oklaskiwane, nagradzane, wyróżniane na wielu scenach krajowych i zagranicznych. Zawsze jego elementami był taniec, śpiew związane z tradycyjną kulturą ludową. Jednym z nowszych programów prezentowanych przez „Wolbromiaków” jest widowisko inspirowane przedchrześcijańską kulturą naszych terenów pt. „Słowiański ogień”. 

Ostatnim akcentem tego przepięknego koncertu była specjalnie na tę okazję przygotowana premiera – cztery układy choreograficzne do fragmentów baletu Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”. Zespół zaprezentował w nim spojrzenie na popularne dzieło wielkiego mistrza okiem folkloru. Prawdopodobnie widzowie zgromadzeni w sali widowiskowej wolbromskiego Domu Kultury, czegoś takiego jeszcze nie widzieli. 
Wszystkie występy tego dnia przeplatane były prezentacjami multimedialnymi – archiwalnymi zdjęciami oraz wypowiedziami założycieli i pierwszych instruktorów zespołu, w tym przede wszystkim Barbary Motowidlak, która była inicjatorką i długoletnim kierownikiem „Wolbromiaków”.
W sali lustrzanej, w której po zakończeniu koncertu galowego wjechał urodzinowy tort, prezentowane była też wystawa fotografii autorstwa Katarzyny Klimek-Krężel, na których autorka przedstawiła rodziny związane z ZPiT „Wolbromiacy”.

W ramach Roku Jubileuszowego dwa kolejne koncerty z pełnym programem artystycznym, prezentacjami multimedialnymi oraz wyjątkową wystawą fotograficzną odbędą się w dniach 12 października i 14 grudnia 2019 r. Zapraszamy już dziś!

GALERIA ZDJĘĆ