Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 40 lecie HDK Wostal w Wolbromiu

Główna treść

40 lecie HDK Wostal w Wolbromiu

W czwartek 29 listopada 2018 r. w budynku byłej harcówki członkowie Klubu HDK PCK „Wostal”oraz zaproszeni goście spotkali się, aby uczcić piękny jubileusz 40 -lecia powstania klubu. Po upamiętnieniu minutą ciszy zmarłych krwiodawców, prezes Koła HDK PCK „Wostal” Robert Pobudkiewicz przywitał wszystkich krwiodawców i zaproszonych gości oraz przedstawił zarys historii powstania klubu.Historia klubu zaczyna się pod koniec 1978 roku, kiedy grupa osób pracujących w ówczesnym Techmatransie” zgłosiła chęć oddawania krwi postanawiając założyć klub. Jego pierwszym prezesem był Czesław Makuch. Lata świetności klubu przypadły na czas przekształcenia się zakładu w ZMK WOSTAL, kiedy przybyło wielu nowych członków, a także wzrosła pomoc ze strony zarządu zakładu na czele z ówczesną Prezes – Janiną Kolano. Gdy w 2014 roku zakład został przejęty przez FTT Wolbrom S.A. nowy Zarząd z Prezesem Januszem Kamińskim i Wiceprezesem Sebastianem Krężlem, postanowili dalej wspierać krwiodawców nie tylko nagrodami finansowymi, ale także pomocą w organizowaniu corocznych spotkań. Za zgodą Prezesa Janusza Kamińskiego klub zmienił nazwę na Klub Honorowych Dawców Krwi WOSTAL przy ZMK „WOSTAL”. – Nasi Krwiodawcy w ciągu 40 lat oddali ponad 1200 litrów krwi, a stan osobowy powiększył się do 26 osób, w tym 4 pań. Nasza krew jest bezcenna, dlatego dla wszystkich krwiodawców serdecznie podziękowania za jej oddawanie i jednocześnie składamy wyrazy wdzięczności naszym darczyńcom z obu firm czyli FTT Wolbrom S.A. i ZMK Wostal jak również Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom Adamowi Zielnikowi – dziękował zebranym prezes Robert Pobudkiewicz.W jubileuszowym spotkaniu obok Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, udział wzięli: Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Banyś, Wiceprzewodniczący RN Marian Domagała, Członek RN Krzysztof Krauze, Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Janusz Kamiński, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy Sebastian Krężel, Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Technicznych Piotr Hawryluk, Prezes Zarządu Piotr Pięta, pracownik RCKiK Kraków Agnieszka Ortyl, Prezes HDK Przy FTT Marian Lewandowski, Prezes HDK przy ZGH BOLESŁA Jarosław Zub, Wiceprezes PCK Jerzy Kornaus, Redaktor Naczelny „Wieści Wolbromskich” Wojciech Szota oraz kierownicy wydziałów ZMK Wostal. W czasie swoich wystąpień wszyscy zgodnie przyznali, że krew jest bezcennym i niezastąpionym lekiem, którego może potrzebować każdy z nas. Nie ma substytutu, którym można ją zastąpić. Ogromne podziękowania zostały skierowane do krwiodawców, którzy oddając własną krew, przekazują drugiemu człowiekowi w darze życie. Burmistrz Adam Zielnik wyraził swoją radość, z tego, że w naszym mieście wspaniale rozwija się idea honorowego krwiodawstwa. –Dumą napawa jubileusz i statystyki. Przez 40 lat setki ludzi mieszkających w Wolbromiu i okolicach oddając krew, oddawało cząstkę siebie innym, ratowało czyjeś zdrowie i życie. Było to i jest bezinteresownym wyrazem dobroci, współczucia i solidarności z chorymi – mówił burmistrz Zielnik.  Z okazji jubileuszu, burmistrz na ręce prezesa Pobudkiewicza wręczył pamiątkowa statuetkę w kształcie kropli krwi, a bukietem kwiatów postanowił obdarować cztery honorowe krwiodawczynie. Z kolei za udzielaną pomoc Klubowi oraz ponowny wybór na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, Adam Zielnik został wyróżniony okolicznościowym tablo. Wręczając burmistrzowi upominek, prezes Robert Pobudkiewicz, podobnie jak nieco wcześniej Agnieszka Ortyl z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, docenił pomoc ze strony burmistrza Zielnika w uruchomieniu w Wolbromiu Punktu Poboru Krwi. – Nie mogło tak być, aby po zamknięciu w 2016 roku punktu w Olkuszu, teren powiatu był pozbawiony miejsca, w którym krwiodawcy mogliby w przyzwoitych warunkach oddać krew. Wspólnie z dyrektor RCKiK Jolantą Zatorską, pomysł utworzenia w naszym mieście przedstawiłem burmistrzowi Adamowi Zielnikowi, a ten bez chwili wahania postanowił nam pomóc – wspominał zadowolony Robert Pobudkiewicz. Działający od 6 marca 2017 roku wolbromski Punkt Poboru Krwi przy ul. 1 Maja odwiedziło przeszło 1300 krwiodawców, ale do oddania krwi zakwalifikowało się 1200 oddając łącznie blisko 540 litrów niezastąpionego leku!  Z okazji jubileuszu, życzenia napłynęły także z Watykanu. W imieniu Jego Świątobliwości Franciszka, Mons. Paolo Borgia przesłał najlepsze życzenia dla Prezesa Klubu Roberta Pobudkiewicza, Zarządu i wszystkich Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi „WOSTAL” a na trud podejmowania codziennych wyzwań w duchu miłości i służby z serca, udzielił swego Apostolskiego Błogosławieństwa. Innym miłym zaskoczeniem dla prezesa Roberta Pobudkiewicza były gratulacje i życzenia od Redaktora Naczelnego „Wieści Wolbromskich”. Wojciech Szota, który w 2017 roku został laureatem konkursu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press 2017 za tekst pt. „Bez ręki potrafię żyć jeszcze lepiej”, postanowił przekazać część zdobytej nagrody specjalnej Muzeum Powstania Warszawskiego osobie, dzięki której nagrodzony tekst nie mógłby powstać.  Jak przystało na spotkania jubileuszowe, nie zabrakło wyróżnień dla krwiodawców i osób wspierających ideę krwiodawstwa. Wiceprezes PCK Jerzy Kornaus, wspólnie z Robertem Pobudkiewiczem oraz prezesem honorowym HDK Dariuszem Smoleniem uhonorowali Odznaką Honorową PCKdawców,którzy mogą poszczycić się największą ilością oddanej krwi: – Paweł Polniak 64 litry,– Aleksander Maślisz (60),– Piotr Piputa  (45),– Andrzej Żuber (43),– Karol Sypień (33),– Eugeniusz Żuber (32),– Krzysztof Stanisz (29)– Dariusz Smoleń (23), – Bartosz Bąchór (19 litrów) Dyplomami zostali wyróżnieni nowi członkowie Klubu: Artur Papaj, Monika Kyć, Grzegorz Jamrozik i Artur Szpak. Z kolei wszyscy krwiodawcy jak i zaproszeni goście zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami 40 lecia Klubu HDK WOSTAL. Nagrody pieniężne w podziękowaniu za aktywną działalność w propagowaniu honorowego krwiodawstwa oraz dzielenia się z innymi tym, co najważniejsze – darem krwi przekazali krwiodawcom  Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Banyś wspólnie z Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Januszem Kamińskim.Uroczyste spotkanie zakończyły pamiątkowe zdjęcia oraz poczęstunek. 

 Do najlepszych życzeń i kolejnych jubileuszy, dołącza się Redakcja www. wolbrom.pl

GALERIA ZDJĘĆ: