Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Uroczystość przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Wolbrom

Główna treść

Uroczystość przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Wolbrom

Uroczystość przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Wolbrom

W dniu 23 września 2023 r. na stadionie sportowym KS Przebój Wolbrom odbyła się oficjalna uroczystość przekazania zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z terenu gminy Wolbrom. Burmistrz Adam Zielnik przekazał pojazdy ochotnikom z OSP; w Kąpielach Wielkich, Chrząstowicach, Sulisławicach, Strzegowej i Wierzchowiska.

Uroczystości poprzedziła zbiórka jednostek, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości a następnie msza święta w intencji strażaków i ich rodzin, celebrowana przez Proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu ks. Włodzimierza Wiechę w asyście Ks. Ryszarda Gęgotka Proboszcza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich.

Część oficjalną rozpoczął apel podczas, którego dowódca uroczystości Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Paweł Majda złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Prezesowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Grzegorzowi Ziarno. Po złożeniu meldunku nastąpił przegląd pododdziałów, a następnie odegranie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi państwowej na maszt.

Po powitaniu przybyłych gości, ks. Włodzimierz Wiecha dokonał poświęcenia pojazdów pożarniczych.

Przekazania do eksploatacji samochodów pożarniczych naczelnikom jednostek: OSP Kąpiele Wielkie, OSP Chrząstowice, OSP Sulisławice, OSP Strzegowa
i OSP Wierzchowisko dokonał Adam Zielnik – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom w asyście: st. bryg. Pawła Żaby – Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Michała Polaka – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu i dh Grzegorza Ziarno – Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Po przekazaniu wozów odbyła się uroczystość nadania imienia nowym pojazdom. Matki chrzestne, którym towarzyszyli opiekunowie i mieszkańcy sołectw butelką „szampana” ochrzciły swoje samochody nadając im imiona:

WANDAdla samochodu OSP Kąpiele Wielkie – imię nadała Agnieszka Gołembiowska-Karoń (matka chrzestna) w asyście opiekuna pojazdu Stanisława Ducha i mieszkańców sołectwa Edyty Bomby i Andrzeja Barczyka;

JADZIAdla samochodu OSP Chrząstowice – imię nadała Agnieszka Tabor (matka chrzestna) w asyście opiekuna pojazdu Bartłomieja Żurka i mieszkańców Lidii Samul i Adama Gamrata;

LEONdla samochodu OSP Sulisławice – imię nadała Ewelina Owczarska (matka chrzestna) w asyście opiekuna pojazdu Antoniego Kowalczyka i mieszkańców Ewy Stachowicz i Piotra Jarosa;

HARDYdla samochodu OSP Strzegowa – imię nadała Beata Wojtylas (matka chrzestna) w asyście opiekuna pojazdu Grzegorza Ziarno i mieszkańców Marty Witek i Tadeusza Pasicha;

WOJTEKdla samochodu OSP Wierzchowisko – imię nadała Bożena Konieczna (matka chrzestna) w asyście opiekuna pojazdu Adama Zielnika i mieszkańców Marcina Maciory i Krzysztofa Koniecznego.

Po chrzcie, uczestnicy ceremonii przecięli wstęgi okalające maski pojazdów, a obsługi pojazdów przeprowadziły próby techniczne samochodów, uruchamiając silniki i na kilka sekund światła błyskowe oraz sygnały dźwiękowe.

W dalszej części apelu Prezesi jednostek OSP, którym przekazano samochody złożyli podziękowania st. bryg. Pawłowi Żabie – Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Michałowi Polakowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu, dh Grzegorzowi Ziarno – Prezesowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi, Zastępcy Burmistrza Bożenie Koniecznej, Radzie Miejskiej w Wolbromiu na czele z Przewodniczącym Bartłomiejem Żurkiem oraz Paulinie Nogowczyk – Prokurent firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne.

Oficjalną część uroczystości zakończyły wystąpienia burmistrza oraz zaproszonych gości, którzy gratulowali jednostkom nowych samochodów, wyrażali słowa uznania strażakom za wszelkie dobro, służbę dla społeczeństwa, poświęcony czas w ratowaniu i niesieniu pomocy poszkodowanym, podkreślając jednocześnie zaangażowanie burmistrza i skuteczność działań w pozyskaniu środków.

Zwracając się do zgromadzonych na uroczystości osób, szczególnie druhen i druhów Burmistrz Adam Zielnik zaznaczył, że z powodu pandemii dopiero dziś możemy się spotkać na tej jakże bardzo zacnej, dostojnej i godnej uroczystości. – Dziękuję. Dziękuję za wszystko, za to, że jesteście zawsze do dyspozycji, że zawsze można na was liczyć, że wam się chce, że nigdy nie kaprysicie. Podczas homilii usłyszeliśmy bardzo ważne słowa. Sprzęt, sprzętem, może być najlepszy, jednak bez ludzi będzie kompletnie bezużyteczny, dlatego cieszę się ogromnie, że szeregi naszej formacji z roku na rok rosną – mówił burmistrz. Kierując wzrok do siedzących na widowni stadionu druhen i druhów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z zadowoleniem podkreślił, że droga obrana przed 9 laty w naszym mieście i gminie jest słuszna i młodzież widzi przyszłość w formacji strażackiej.

Burmistrz nawiązując do ostatnich dziewięciu lat zauważył, że straż choć ta sama, to nie ta sama, że przez 9 lat jego kadencji udało się przebyć wspólnie długą drogę i dokonać bardzo wiele.

Serdecznie wam dziękuję, że zaufaliście, że uwierzyliście. Pamiętam jak dziś pierwsze spotkania w 2014 roku, kiedy zaprezentowałem nasz program zakupu co roku nowego średniego wozu bojowego dla każdej jednostki OSP zrzeszonej w Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Pamiętam te uśmiechy, niedowierzanie nawet szyderstwa. Pamiętam, że nawet z udziałem niektórych osób w mundurach. Minęły lata, no i chyba nie najgorzej nam to wyszło – oznajmił Adam Zielnik.

Burmistrz przypomniał, że w Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zrzeszonych sześć jednostek, a w międzyczasie udało się dozbroić jednostki w jedenaście samochodów – 9 średnich, 2 ciężkie. Kolejny średni jest procedowany dla OSP Zasępiec wspólnie z Województwem Małopolskim i będzie to już dwunasty samochód.

– O lekkich samochodach, busach, wyposażeniu, sprzęcie itd. to już nie ma co dziś wspominać. Jednostki są dozbrojone, wyposażone, przeszkolone, a od zawodowców różnimy się tylko tym, że strażacy ochotnicy nie pobierają wynagrodzenia za swoją służbę. Pod każdym innym względem nie mamy się czego wstydzić. Dla mnie jest ważne, że macie czym, macie jak. Możemy śmiało uczestniczyć w akcjach. Dowiodła tego pandemia, czy wojna w Ukrainie, kiedy w ciągu dosłownie dwóch dni, dzięki waszemu poświęceniu, były zorganizowane miejsca dla uchodźców. Mam nadzieję, że po słynnym gradobiciu w północnej części gminy sprzed dwóch lat, kiedy praktycznie rzecz biorąc w ciągu godziny wszystkie jednostki stanęły na wysokości zadania, wszystkie były w terenie, wszystkie pomagały – skończyły się dziwne i głupie pytania a głosy malkontentów zamilkły – uznał burmistrz.

W czasie przemówienia, Adam Zielnik podzielił się też ciekawostką, dotyczącą środków z budżetu gminnego przeznaczonych na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych.

– Poświęciłem czas i podliczyłem finanse związane z nabytkami. Wyszło mi, że z uwzględnieniem wszystkich dotacji, dofinansowań, preferencyjnych pożyczek częściowo umarzalnych, które zaciągaliśmy na wkład własny – te wszystkie samochody Gmina Wolbrom z własnych środków kupiła ostatecznie za jedną czwartą ich wartości. Cała reszta, była środkami zewnętrznymi. Za jedną czwartą wartości mamy flotę nowych samochodów, które będą służyły przez dekady! – podkreślił z dumą burmistrz.

Ze szczerego serca składam najszczersze podziękowania wszystkim osobom, instytucjom, szeroko rozumianym podmiotom, które przez te wszystkie lata rozumiejąc nasze potrzeby pomogły nam w zrealizowaniu tego strażackiego marzenia, pomogły w pozyskaniu środków na zakup samochodów, wyposażenia, umundurowania, na modernizacje i remonty remiz, na szkolenia. Nie sposób teraz wymienić jak wiele dobrych dusz się przewinęło, przez te dziewięć lat. Bez was wszystkich nie dalibyśmy rady – dziękował burmistrz.

Na zakończenie Adam Zielnik zaprosił przybyłych gości do poczęstunku i uczestnictwa w dalszej części uroczystego dnia. Doceniając trud i wysiłek gospodyń KGW w niesieniu pomocy przy organizacji rozmaitych imprez, burmistrz z zadowoleniem przypomniał, że panie z KGW, które tłumnie zagościły na trybunach, przybyły na święto strażackie tylko i wyłącznie w charakterze gości.

– Dzisiaj panie z KGW nie musiały gotować i nic szykować. Jedyne, o co je dzisiaj prosiliśmy, to o ich obecność. To dzisiaj one będę się gościć i będą recenzentami potraw przygotowanych przez innych – oznajmił z wdzięcznością burmistrz Adam Zielnik.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, goście udali się na poczęstunek. Następnie, wszyscy, którzy przybyli na strażackie święto doskonale bawili się podczas godzinnego koncertu gwiazdy polskiej estrady-Zenka Martyniuka a później, trwającej do godz. 23:00 zabawie tanecznej przy muzyce zespołu Blu Rey.

Przypomnijmy. Wyprodukowane przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. samochody ratowniczo-gaśnicze zostały zakupione w latach:

– OSP Kąpiele Wielkie 2018 r.,

– OSP Chrząstowic 2019 r.

– OSP Sulisławice 2020 r.

– OSP w Strzegowie 2021r.

– OSP Wierzchowisko 2022 r.

Samochód dla OSP Wierzchowisko był jedenastym w ciągu kadencji Burmistrza Adama Zielnika wozem ratowniczo-gaśniczym zakupionym dla jednostek z gminy Wolbrom. Dwunasty pojazd, jeszcze w tym roku zostanie zakupiony dla jednostki OSP Zasępiec.

W 2015 roku marzenia o kupnie fabrycznie nowego samochodu spełniły się w OSP Dłużec. W 2016 roku z nowiutkiego wozu bojowego radowali się druhowie OSP Zarzecze. Z końcem 2017 r. radość z nowych wozów ogarnęła ochotników z OSP w Porębie Dzierżnej i Gołaczewach. Rekordowym rokiem był 2018, w trakcie którego zakupione zostały aż trzy samochody dla jednostek OSP: z Kąpiel Wielkich, Domaniewic i Wolbromia. W 2019 roku społeczeństwo Chrząstowic witało średni samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dla miejscowej jednostki OSP. Rok 2020 należał do jednostki OSP Sulisławice, która wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco. Z kolei w roku 2021 nowy pojazd witała jednostka OSP w Strzegowie.

Galerie zdjęć z uroczystości ( kliknij)

1. Fotorelacja część 1.

2. Fotorelacja część 2.

3. Fotorelacja część 3.