Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Diamentowe i Złote Gody w Wolbromiu

Główna treść

Diamentowe i Złote Gody w Wolbromiu

Diamentowe i Złote Gody w Wolbromiu

16 listopada na zaproszenie Burmistrza Adama Zielnika do wolbromskiego Domu Kultury przybyły pary małżeńskie obchodzące Diamentowe i Złote Gody. Podczas uroczystego spotkania, Jubilatom świętującym jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego Burmistrz Adam Zielnik, w towarzystwie Zastępcy Burmistrza Bożeny Koniecznej, Przewodniczącego Rady Miejskiej Bartłomieja Żurka oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszki Gołembiowskiej-Karoń, wręczył nadane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe -„Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, a od siebie listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki.

 Szanowni Państwo! W małżeństwie, jak w życiu, czas mija szybko i nie wiadomo kiedy okazuje się, że za nami już 5, 25 … 50, a nawet 60 lat. Wieloletni związek to wspólne życie, na dobre i na złe: rozwiązywanie problemów, przeżywanie smutków i kryzysów, ale też piękne chwile szczęścia. Pięknego Jubileuszu 60 czy 50-rocznicy Pożycia Małżeńskiego – Złotych Godów udaje się dożyć wspólnie niewielu parom. Z tym większą radością składam Państwu z tej właśnie okazji najserdeczniejsze życzenia szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w dalszym wspólnym życiu. W imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Wolbrom życzę Państwu, abyście w zdrowiu i miłości, otoczeni dobrymi ludźmi doczekali kolejnych wspólnych rocznic – życzył w liście gratulacyjnym Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.

Najlepsze życzenia dla Jubilatów skierowali także: Zastępca Burmistrza Bożena Konieczna, Przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Żurek oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Gołembiowska-Karoń.

Po wręczeniu odznaczeń, Agnieszka Gołembiowska-Karoń zachęciła Jubilatów do odnowienia składanych przed półwieczem przyrzeczeń małżeńskich i złożenia wzajemnych podziękowań, prosząc wszystkich o powstanie i powtórzenie za nią słów:

„Z okazji naszego tak dostojnego jubileuszu

dziękuję Ci żono / mężu

za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę

i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo

było nadal zgodne, szczęśliwe i trwałe”.

Nie brakowało wzruszeń, wróciły piękne wspomnienia. Chwilę później lampką szampana gospodarze uroczystości wznieśli toast za zdrowie Jubilatów i zaśpiewali tradycyjne „Sto lat”. Nie zabrakło też okolicznościowego tortu i pamiątkowych zdjęć.

Do gorących życzeń przyłącza się także nasza Redakcja.

LISTA JUBILATÓW

DIAMENTOWE GODY

 • Zofia i Stefan Kubatowie
 • Apolonia i Stefan Pasichowie
 • Kazimiera i Tadeusz Pasichowie
 • Krystyna i Zbigniew Szczepankiewiczowie

ZŁOTE GODY

 • Danuta i Kazimierz Bielachowie
 • Wiesława i Jan Chajdułowie
 • Danuta i Franciszek Ciepałowie
 • Elżbieta i Marek Ciepałowie
 • Krystyna i Kazimierz Ciułowie
 • Alina i Jan Czechowie
 • Danuta i Jerzy Delowie
 • Maria i Wiesław Domagałowie
 • Wanda i Kazimierz Dorobiszowie
 • Barbara i Jan Fikowie
 • Barbara i Adam Gajewscy
 • Marianna i Franciszek Gardełowie
 • Barbara i Wacław Gorgoniowie
 • Zofia i Leszek Grzankowie
 • Barbara i Krzysztof Knapowie
 • Krystyna i Piotr Krawcowie
 • Wiesława i Bogdan Kruszakowie
 • Teresa i Tadeusz Krzemieniowie
 • Lucyna i Marek Kusiowie
 • Krystyna i Zenon Kyciowie
 • Barbara i Wiesław Majdowie
 • Anna i Stanisław Makowscy
 • Leokadia i Ignacy Marszałkowie
 • Halina i Eugeniusz Opiłkowie
 • Rozalia i Adam Pytlowie
 • Janina i Stanisław Rogozikowie
 • Zofia i Leszek Rogóżowie
 • Zofia i Stanisław Sajdakowie
 • Grażyna i Franciszek Stemplowie
 • Danuta i Krzysztof Stojkowie
 • Halina i Leszek Straszakowie
 • Marianna i Wojciech Szatanowie
 • Henryka i Marian Trzaskowie
 • Leonarda i Janusz Urbanowie
 • Maria i Marian Włodarscy
 • Mieczysława i Adam Zamośni
 • Marianna i Zygmunt Zawadowie