Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będzie modernizacja dachów w trzech szkołach

Główna treść

Będzie modernizacja dachów w trzech szkołach

22 lipca Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik ogłosił przetarg na modernizację dachów w szkołach: w Gołaczewach, Zarzeczu i Porębie Dzierżnej. Największy zakres obejmie modernizacja dachu w budynku gminnym, w którym funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Porębie Dzierżnej. Stała się pilna z uwagi na uszkodzone poszycie z onduliny, na skutek niedawnego gradobicia.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w przetargu, Burmistrz MiG Wolbrom zaprasza do składania ofert za pośrednictwem platformy przetagowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487282
Wykonawcę zamówienia poznamy po otwarciu ofert, które nastąpi już 9 sierpnia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja dachów na budynkach oświatowych Gminy Wolbrom w Gołaczewach i Zarzeczu oraz modernizacja budynku gminnego w Porębie Dzierżnej”.

Zamówienie realizowane będzie w trzech częściach:

  • Część nr 1: Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Gołaczewach.
  • Część nr 2: Modernizacja pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej szkoły w Zarzeczu.
  • Część nr 3: Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły w Porębie Dzierżnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • dla części nr 1 i nr 2: izolację pokrycia dachowego w technologii płynnej membrany, powłokami wodorozcieńczalnymi. Zakres prac: przygotowanie podłoża – czyszczenie mechaniczne, mycie ciśnieniowe; usunięcie ewentualnych pęcherzy, zabezpieczenie i obróbka naroży, dylatacji, obróbek kominków wentylacyjnych, miejsc styku z podłożem innych elementów konstrukcji zainstalowanych na dachu (konstrukcja pod panele fotowoltaiczne) poprzez wklejenie taśm i siatek systemowych, wykonanie warstw podkładowych, zbrojonych na całej powierzchni siatką techniczną, wykonanie warstwy nawierzchniowo – ochronnej na całej powierzchni dachowej w kolorze – do uzgodnienia z Inwestorem, remont kominów.
  • dla części nr 3 – wymiana pokrycia dachowego. Zakres prac: demontaż uszkodzonego pokrycia dachowego z falistych płyt bitumicznych (ondulina) wraz z łaceniem, orynnowaniem i obróbkami, remont kominów, łacenie i krycie dachu wielospadowego blachą trapezową ocynkowaną i malowaną w kolorze grafitowym wraz z orynnowaniem, utylizacja materiałów rozbiórkowych.