Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego

Główna treść

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza mieszkańców województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie „Angielski w Małopolsce” oraz „Akademia językowa 50+”. Kursy obejmują 120 godzin zajęć na poziomie od A1 do B2. Uczestnicy szkoleń otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty skierowane są do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
•    wykształcenie co najwyżej średnie
•    mieszkających na obszarach wiejskich i/lub w miastach do 50 tys mieszkańców
•    mieszkających lub zatrudnionych w województwie małopolskim
•    z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych

Zapraszamy do kontaktu:
•    osoby w wieku 25-49 lat www.angielskiwmalopolsce.eu tel. 720 888 803 oraz adres email: biuro@angielskiwmalopolsce.eu
•    osoby w wieku 50-64 lat www.angielski50plus.eu tel. 881 302 230 oraz  adres email: biuro@angielski50plus.eu