Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Boisko do piłki nożnej w Wierzchowisku po remoncie

Główna treść

Boisko do piłki nożnej w Wierzchowisku po remoncie

Stowarzyszenie ULKS Wierzchowisko zdobyło środki unijne na modernizację schodów i ciągu pieszego prowadzącego na boisko, montaż kabin dla zawodników oraz montaż elementów małej architektury. Zagospodarowane zostały także tereny zielone na skarpach leżących przy boisku, przeprowadzono remont części ogrodzenia boiska.


Przedsięwzięcie to w znaczmy stopniu poprawiło warunki dla zawodników klubu, który trenuje i rozgrywa tam swoje mecze, młodzieży szkolnej z która prowadzone są tam zajęcia wychowania fizycznego oraz mieszkańców którzy korzystają z obiektu jako miejsca wypoczynku i rekreacji.

Inwestycja została wykonania ze środków LGD „Nad Biała Przemszą” pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu „Małych projektów”. Kwota dofinansowania 18.118 zł.

Remont ogrodzenia, renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych na skarpach a także remont części elementów małej architektury został przeprowadzony przez członków klubu i pomocy mieszkańców wsi. Modernizacja schodów i ciągu pieszego, montaż kabin dla zawodników oraz montaż elementów małej architektury powierzono firmie budowlanej.