Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz Adam Zielnik uhonorował wybitnych sportowców i działaczy

Główna treść

Burmistrz Adam Zielnik uhonorował wybitnych sportowców i działaczy

Zgodnie z Zarządzeniem nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, Adam Zielnik za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej postanowił nagrodzić i wyróżnić sportowców oraz działaczy sportowych. Zarówno zawodnicy jak i trenerzy, którzy osiągnęli znaczące wyniki w swoich dziedzinach w roku 2016 zostali zaproszeni przez Burmistrza do Urzędu Miasta i Gminy, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień.

Burmistrz wręczając listy gratulacyjne oraz czeki wartościowe gratulował zawodnikom sportowych osiągnięć i dziękował za to, że swoją postawą i hartem ducha, godnie reprezentują Miasto i Gminę Wolbrom na zawodach sportowych różnego szczebla. Adam Zielnik życzył także dalszych sukcesów w sportowej rywalizacji i pracy na rzecz rozwoju sportu, pomyślności i realizacji wszystkich ambitnych planów oraz niesłabnącego entuzjazmu do dalszego działania.

Nagrody z rąk Burmistrza Adama Zielnika otrzymali:

 1. Wioleta Myszor – LKS „Łucznik Żywiec” – nagroda I stopnia 600 złotych we współzawodnictwie międzynarodowym
 2. Maja Wojtaszek – UKS „Samuraj” Klucze – nagroda I stopnia 600 złotych we współzawodnictwie międzynarodowym
 3. Piotr Haberka – UKS „Samuraj” Klucze – nagroda II stopnia 550 złotych we współzawodnictwie międzynarodowym
 4. Kamil Hajduła – UKS „Samuraj” Klucze – nagroda III stopnia 450 złotych we współzawodnictwie międzynarodowym
 5. Wioleta Gamrot – UKS „Samuraj” Klucze – nagroda II stopnia 200 złotych we współzawodnictwie krajowym
 6. Anna Haberka – UKS „Samuraj” Klucze – nagroda III stopnia 100 złotych we współzawodnictwie krajowym
 7. Dawid Sokół – UKS Judo Wolbrom – nagroda I stopnia 300 złotych we współzawodnictwie krajowym
 8. Jakub Sokół – UKS Judo Wolbrom – nagroda I stopnia 300 złotych we współzawodnictwie krajowym
 9. Klaudia Cieślik – UKS Judo Wolbrom – nagroda I stopnia 300 złotych we współzawodnictwie krajowym
 10. Aleksandra Kaleta – UKS Judo Wolbrom – nagroda I stopnia 300 złotych we współzawodnictwie krajowym
 11. Jakub Substelny – UKS Judo Wolbrom – nagroda II stopnia 200 złotych we współzawodnictwie krajowym
 12. Małgorzata Tracz – UKS Judo Wolbrom – nagroda II stopnia 200 złotych we współzawodnictwie krajowym
 13. Marta Kuraś – UKS Judo Wolbrom – nagroda II stopnia 200 złotych we współzawodnictwie krajowym
 14. Karolina Haberka – UKS Judo Wolbrom – nagroda II stopnia 200 złotych we współzawodnictwie krajowym
 15. Beata Pepera – UKS Judo Wolbrom – nagroda III stopnia 100 złotych we współzawodnictwie krajowym
 16. Oliwia Socha – UKS Judo Wolbrom – nagroda III stopnia 100 złotych we współzawodnictwie krajowym
 17. Nicola Szlachta – UKS Judo Wolbrom – nagroda III stopnia 100 złotych we współzawodnictwie krajowym .

Wyróżnieniami zostali uhonorowani:
Czesław Łaksa – trener UKS Judo Wolbrom
Anna Kaleta, Anna Paś, Natalia Kozłowska, Paulina Szlachta – UKS Judo Wolbrom


Wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej przyznawane są zawodnikom, będącym mieszkańcami Miasta i Gminy Wolbrom lub reprezentującym Miasto i Gminę Wolbrom. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, po rozpatrzeniu stosownych wniosków, które składane są do końca grudnia danego roku i podlegają one wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza właściwy polski związek sportowy, wojewódzki związek sportowy oraz właściwy wydział ds. sportu Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.


GALERIA ZDJĘĆ: