Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz podpisał umowę na świetlicę wiejską dla Brzozówki

Główna treść

Burmistrz podpisał umowę na świetlicę wiejską dla Brzozówki

Burmistrz Adam Zielnik ma bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Brzozówki. Rozpoczęte jeszcze w 2022 roku starania w znalezieniu wykonawcy zadania pn.„Budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Brzozówka” znalazły wreszcie szczęśliwy finał.

Do kolejnego przetargu ogłoszonego dn. 22.01.24 r. przystąpiło aż 12 oferentów, a do wyboru najkorzystniejszej oferty doszło 26 lutego. Firma SKMP Sp. z o.o. z Michałowic podjęła się wykonania powyższego zadania za kwotę 1.180.800,00 zł. Niedawno Burmistrz Adam Zielnik zawarł umowę, zgodnie z którą wybrany wykonawca będzie miał 300 dni na realizację tego zadania.

Przedmiot zamówienia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Brzozówka” obejmuje: rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, budowę budynku świetlicy wraz z instalacjami wewnętrznymi: (wod.-kan, energii elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną, niskoprądowej i odgromowej oraz wentylacji grawitacyjnej) wraz z instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: (wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, oraz wewnętrzną linią zasilającą energii elektrycznej. Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy dojścia, dojazdu, stanowisk postojowych. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr ewid. 4203 w m. Wolbrom. Budynek, niepodpiwniczony posiada jedną kondygnację nadziemną. Całość przykryta dachem dwuspadowym, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem pokrytym tynkiem cienkowarstwowym.