Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz podpisał umowę na zagospodarowanie Zalewu Wolbromskiego oraz budowę pętli rowerowej

Główna treść

Burmistrz podpisał umowę na zagospodarowanie Zalewu Wolbromskiego oraz budowę pętli rowerowej

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie pętli rowerowej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu Olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego (teren Gminy Wolbrom)” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 • Część 1. Budowa trasy turystycznej, zagospodarowanie, mała architektura w dniu 22.02.2021r. została zawarta umowa z Firmą KRY-KOP Krystian Barczyk z ceną ofertową zamówienia 3.690.000,00 zł brutto.
 • Część 2. Utwardzenie materiałem kamiennym gruntu w pasie przeciwpożarowym na działkach nr 182, 183, 184 w miejscowości Zabagnie w dniu 22.02.2021r. została zawarta umowa z Firmą KRY-KOP Krystian Barczyk z ceną ofertową zamówienia 99.698,88 zł brutto.

Przetarg, który wygrała powyższa firma dotyczył zadania składającego się z dwóch części:

 • W części 1 – Zagospodarowanie otoczenia Zalewu Wolbromskiego z urządzeniem trasy biegowej i rolkowej z infrastrukturą przynależną, w tym: remontem, umocnieniem i odtworzeniem linii brzegowej zalewu w koniecznym zakresie; instalacją oświetlenia zewnętrznego i instalacją teletechniczną oraz budową pomostów widokowych i pieszych w ciągu trasy biegowo – rekreacyjnej – wpłynęło 7 ofert. Najtańsza opiewała na 3.690.000,00 zł, a najdroższa 8.364.225,39 zł. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, czyli Gmina Wolbrom poinformował, iż na realizację niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć 3.999.125,25 zł. brutto.
 • W części 2 – Utwardzenie materiałem kamiennym gruntu w pasie przeciwpożarowym na działkach nr 182, 183, 184 w miejscowości Zabagnie, na odcinku 1490 m i szerokości 2,0 m. – wpłynęło 5 ofert. Najtańsza z nich wyniosła 99.698,88 zł, a najdroższa 323.526,90 zł. Gmina Wolbrom zamierzała wydać na ten cel 108.639.89 zł. brutto.

Wszyscy oferenci zadeklarowali udzielenie 7. letniego okresu gwarancji oraz skrócenie terminu wykonania zamówienia o 20 dni tj. do dnia 30.10.2021 roku.

Przypomnijmy.
Zadanie na terenie gminy Wolbrom obejmuje wybudowanie między innymi 23,7 kilometrowej trasy ścieżki rowerowej, która łączyłaby się ze ścieżką wokół Zalewu Wolbromskiego, gdzie łączna długość ścieżek dla wrotkarzy wyniosłaby około 2400 m, natomiast dla biegaczy 3 kilometry.
Zgodnie z opracowaną na zlecenie burmistrza Adama Zielnika koncepcją zagospodarowania obszaru zalewu, obszar opracowania o powierzchni 42 tys. m2 został podzielony na trzy tereny: o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej, aktywności lądowej i aktywności wodnej.

 1. Tereny o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej:
  • zielona plaża (do swobodnego wykorzystywania tj. wypoczynek rodzinny, piknikowanie, gry zespołowe)
  • taras nadwodny
  • wydzielone miejsca na paleniska, wiaty, altany
  • ławki piknikowe, leżaki
  • sezonowa mała gastronomia
 2. Teren aktywności lądowej:
  • trasy dla wrotkarzy
  • ścieżki dla biegaczy z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu (nierówności, korzenie itp.)
  • trasa spacerowa
  • pomost nad mokradłami (punkt edukacyjny naturalne i dekoracyjne siedlisko wodne)
  • zagospodarowanie istniejące ( plac zabaw, siłownia zewnętrzna)
 3. Tereny aktywności wodnej:
  • stanowiska dla wędkarzy
  • pomost do wędkowania
  • przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu wodnego.

Na całej długości ścieżek przy zalewie projektowane są: ławki, kosze oraz oświetlenie zwiększające komfort użytkowania porą wieczorową energooszczędnymi oprawami ulicznymi. W części zielonej plaży oraz wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przewidziane są oprawy dekoracyjne parkowe. Cały obszar byłby objęty monitoringiem i WiFi.