Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz przekazał sprzęt ratownikom z jednostek OSP

Główna treść

Burmistrz przekazał sprzęt ratownikom z jednostek OSP

22 grudnia 2022 roku w sali OC Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu odbyła się uroczystość przekazania zakupionego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP działających na terenie gminy Wolbrom. Uroczystość, obok burmistrza Adama Zielnika, zaszczycili swą obecnością wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, radny Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik oraz przedstawiciele gminnych jednostek OSP.

Sprzęt, który na ręce przedstawicieli jednostek OSP przekazał burmistrz Adam Zielnik został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,
oraz Gminę Wolbrom.

Zakupiony sprzęt burmistrz wraz z przybyłymi gośćmi przekazał przedstawicielom:

Ochotniczej Straży Pożarnej w CHEŁMIE

 • Ubranie koszarowe – 6 kpl. zakupione ze środków Gminy Wolbrom oraz konkursu „Małopolskie OSP 2022” – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;

Ochotniczej Straży Pożarnej w CHRZĄSTOWICACH

 • Ubranie ochronne do działań bojowych – 3 kpl. zakupione ze środków Gminy Wolbrom oraz konkursu „Małopolskie OSP 2022” – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;
 • Zestaw ratownictwa wysokościowego – 1 komplet z dotacji Starostwa Powiatowego w Olkuszu i środków Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w DŁUŻCU

 • Ubranie specjalne – 2 kpl., hełm strażacki – 2 szt., obuwie strażackie skórzane – 2 szt.
  dotacja z programu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz środki Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w DOMANIEWICACH

 • Ubranie specjalne – 2 kpl. zakup z dotacji z programu „Przygotowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych” – Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w GOŁACZEWACH

 • Defibrylator – 1 szt. z konkursu „Małopolskie OSP 2022” – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 • Ubranie specjalne – 2 kpl, hełm strażacki – 2 szt., wąż tłoczny – 10 szt. z programu „Przygotowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych” – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w KĄPIELACH WIELKICH

 • Ubrania specjalne – 3 kpl. środki z programu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz środki Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w ŁOBZOWIE

 • Ubranie specjalne – 2 kpl., rękawice specjalne – 4 kpl. środki pozyskane w ramach programu „Przygotowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych” – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środki Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w PORĘBIE DZIERŻNEJ

 • Ubranie specjalne – 2 kpl., hełm strażacki – 2 szt., obuwie strażackie skórzane – 2 szt.
  ze środków pozyskanych w ramach programu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej raz Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w STRZEGOWEJ

 • Aparat powietrzny nadciśnieniowy – 4 szt. z programu „Przygotowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych” –Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Gminy Wolbrom
 • Ubranie specjalne – 4 szt. z dotacji Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w SULISŁAWICACH

 • Pilarka do drewna – 1 szt., kurtyna wodna – 1 szt., sito kominowe – 1 szt., ubranie specjalne – 1 kpl, kamizelka asekuracyjna – 1 szt. z programu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w WIERZCHOWISKU

 • Radiotelefon z mikrofonogłośnikiem – 4 kpl. z konkursu „Małopolskie OSP 2022” – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w WOLBROMIU

 • Ubranie specjalne – 2 szt., obuwie strażackie skórzane – 2 szt. z programu „Przygotowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych” – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Skafander Aquatic – 2 szt., zestaw ratownictwa wodnego – 1 kpl. Zakup z dotacji Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w ZARZECZU

 • Akumulatorowy maszt oświetleniowy LED – 1 szt., ubranie specjalne – 2 kpl.
  z konkursu „Małopolskie OSP 2022” – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Gminy Wolbrom,
 • Kamera termowizyjna – 1 szt., ubranie specjalne – 4 kpl. ze środków konkursu „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Gminy Wolbrom;

Ochotniczej Straży Pożarnej w ZASĘPCU

 • Prądownica wodna – 1 szt., rozdzielacz – 1 szt., opryskiwacz plecakowy – 1 szt. zakup z pozyskanych środków z programu „Przygotowanie jednostki ochotniczej straży pożarnej do działań ratowniczo-gaśniczych” – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i dotacji Gminy Wolbrom.

Należy przypomnieć, iż w czerwcu 2022 roku do jednostki OSP w Wierzchowisku trafił nowo zakupiony średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki Renault. Jego zakup był możliwy dzięki
wsparciu finansowemu z dotacji MSWiA, KSRG i środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych w łącznej wysokości 400 tys. zł. Wkład własny w wysokości 500 tys. złotych zapewniła Gmina Wolbrom, zgodnie z przyjętą na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 15.03.2022 r. Jest to już jedenasty nowo zakupiony dla jednostek z gminy Wolbrom samochód ratowniczo-gaśniczy.