Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Coraz bliżej do wnioskowanych 3,5 mln. zł. dofinansowania na ścieżki rowerowe

Główna treść

Coraz bliżej do wnioskowanych 3,5 mln. zł. dofinansowania na ścieżki rowerowe

W ramach Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” Gmina Wolbrom aplikuje do Marszałka Województwa Małopolskiego o dotację na ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W chwili obecnej przeszliśmy pozytywnie weryfikację formalną. Wniosek na zadanie pn: Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego, znalazł się na pozycji 13 listy rankingowej.

Szanse na dofinansowanie wnioskowanych 3,5 mln. zł. stają się więc bardziej realne. Wartość zadania pn. Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego wynosi 5 380 064,38 zł. Zadanie  na terenie naszej gminy obejmuje wybudowanie między innymi 24,5 kilometrowej trasy ścieżki rowerowej, która łączyłaby się ze ścieżką wokół Zalewu Wolbromskiego zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania obszaru zalewu.   Chcąc wykorzystać potencjał terenu wokół Zalewu Wolbromskiego, burmistrz Adam Zielnik jeszcze w ubiegłym roku zlecił wykonanie projektu zagospodarowania ponad 40 tys. m. kw. terenu wokół zalewu, który posłuży mieszkańcom w każdej grupie wiekowej do codziennych spotkań i wypoczynku. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania Biura Projektowego „MAM projekt”, obszar opracowania o  powierzchni  41990 m2 został podzielony na trzy tereny:  o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej, aktywności lądowej i aktywności wodnej. 1. Tereny o profilu społecznym- strefa aktywności pasywnej:- zielona plaża (do swobodnego wykorzystywania tj. wypoczynek rodzinny, piknikowanie, gry zespołowe)- taras nadwodny- wydzielone miejsca na paleniska, wiaty, altany- ławki piknikowe, leżaki- sezonowa mała gastronomia2. Teren aktywności lądowej:- trasy dla wrotkarzy- ścieżki dla biegaczy z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu (nierówności, korzenie itp.)- trasa spacerowa- pomost nad mokradłami (punkt edukacyjny naturalne i dekoracyjne siedlisko wodne)- zagospodarowanie istniejące ( plac zabaw, siłownia zewnętrzna)3. Tereny aktywności wodnej:- stanowiska dla wędkarzy- pomost do wędkowania- przystań wodna z wypożyczalnią sprzętu wodnego.

 Na całej długości ścieżek przy zalewie projektowane są ławki, kosze oraz oświetlenie zwiększające komfort użytkowania porą wieczorową energooszczędnymi oprawami ulicznymi, w części zielonej plaży oraz wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego oprawy dekoracyjne parkowe. Cały obszar byłby objęty monitoringiem i WiFi. Łączna długość ścieżek dla wrotkarzy wyniosłaby około 2400 m, a łączna długość ścieżek dla biegaczy 3 kilometry. 

Powiększ mapkę