Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Czas na lepsze brzmienie!

Główna treść

Czas na lepsze brzmienie!

Era szybkiego rozwoju cyfryzacji sprawiła, że wyposażenie DK w Wolbromiu staje się coraz bardziej nowoczesne. Diametralne zmiany przyciągają coraz więcej osób, które chętnie korzystają z nowych możliwości placówki. Tym razem, dzięki kolejnemu wsparciu finansowemu życzliwych partnerów DK sala widowiskowa placówki została wyposażona w nowoczesny system nagłaśniający.

Nagłośnienie jest bardzo ważne dla w pełni komfortowego odbierania wrażeń słuchowych podczas np. oglądanego filmu w kinie, pomaga w bezzakłóceniowej komunikacji podczas prowadzonych spotkań i konferencji. Aby uzyskać dźwięk najlepszej klasy, należy zastosować odpowiednie urządzenia wzmacniające i miksujące, które poprawiają komfort odbioru dźwięku oraz daja możliwośc wykorzystania bogatych efektów specjalnych.  Nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy zakupiony przez DK w Wolbromiu składa się z miksera cyfrowego – jednego z najnowocześniejszych dostępnych na rynku, zestawu scenicznych aktywnych monitorów odsłuchowych, kolumn basowych i dodatkowych głośnikowych oraz mikrofonów. Inwestycja została zrealizowana dzięki funduszom EFRROW przyznanym w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego PROW 2001-2013, pozyskanym za pośrednictwem LGD „Nad Białą Przemszą” oraz dofinansowaniu niezawodnych sponsorów, którzy rozumiejąc potrzeby, szybko zareagowali wsparciem – firmom Wolmot, Linter oraz Bankowi Spółdzielczemu w Wolbromiu, którzy zapewnili wymagany wkład własny, będący warunkiem przyznania pomocy.

Dzięki pomocy sponsorów DK w Wolbromiu będzie mógł zapewnić profesjonalną obsługę techniczną lokalnych działań, podejmowanych na rzecz rozwoju kultury i edukacji mieszkańców gminy we własnym zakresie, bez konieczności wypożyczania tego sprzętu na mniejsze imprezy. Wysoko speclalistyczny sprzęt na „duże” koncerty zazwyczaj przywożony jest przez artystów, zgodnie z ich wymaganiami.

 
Greta Fałda