Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Czym skorupka za młodu…

Główna treść

Czym skorupka za młodu…

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu była dziś kolejny raz gospodarzem Powiatowego Forum Przyrodniczego Ligi Ochrony Przyrody. Na spotkanie, podczas którego opowiadano o bogactwach świata przyrody i różnych gatunkach zwierząt przybyli liczni goście – uczniowie ze szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego oraz dorośli w różny sposób działający na rzecz środowiska naturalnego.

Na początek przybyli na Forum miłośnicy przyrody podziwiali przedstawienie w wykonaniu uczniów SP1 pt. „Opowieści o leśnych zwierzętach”, a potem przedstawiciele poszczególnych szkół zaprezentowali swoją wiedze na temat różnych gatunków zwierząt, które człowiek powinien chronić, ze względu na zagrożenie wyginięciem. Starannie przygotowane prezentacje przygotowane przez uczniów z SP w Kąpielach Wielkich, SP 1 z Bukowna, Krzykawy, SP 10, SP2 i SP 1 z Olkusza, a także reprezentacja gospodarzy Forum z pewnością dostarczyły zgromadzonym wiele cennych informacji i wszystkim ich autorom należą się gratulacje za wkład włożonej w nie pracy.

Uczniowie z wolbromskiej „Jedynki” bardzo aktywnie działają na rzecz środowiska, uczą się dbałości o przyrodę, segregacji śmieci, pomagają zwierzętom. Wszystkie akcje prowadzone przez szkolne Koło LOP mają na celu uwrażliwienie najmłodszych na otaczający świat. Młodzi miłośnicy natury dali dziś dowód bogatej wiedzy i zaangażowania przez przygotowany na spotkanie program artystyczny i konkurs na prezentację multimedialną, w którym wzięło udział 8 drużyn ze szkół z terenu powiatu olkuskiego.

Nauczycielki z oddaniem opiekujące się szkolnym kołem LOP – panie Izabela Klimek, Edyta Kuś, Edyta Kołodziej i Barbara Starzyk dokładają na co dzień wszelkich starań, aby ich wychowankowie z należytym szacunkiem traktowali swoje otoczenie, rozbudzając w nich zainteresowanie przyrodą i ważnymi sprawami ekologii. Dzieci budują karmniki, które wieszane są corocznie wokół zbiornika Nerka, dokarmiają ptaki zimą, segregują śmieci i zbierają surowce wtórne, uczą się rozróżniać gatunki roślin, ptaków i zwierząt, poznają zasady prawidłowego współistnienia ludzi z naturalnym środowiskiem.

Na pamiątkę dzisiejszego spotkania burmistrz Adam Zielnik przekazał wszystkim drużynom drobne pamiątki, a trwałym efektem wydarzenia będą krzewy i drzewa podarowane szkole przez leśników, które zostaną posadzone wokół szkoły.

Powiązana galeria