Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Danuta Osmenda przeszła na emeryturę

Główna treść

Danuta Osmenda przeszła na emeryturę

W dn. 22 grudnia br. swoją pracę zawodową zakończyła i przeszła na emeryturę Pani DANUTA OSMENDA – Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UMiG Wolbrom. Podkreślając profesjonalizm Pani Danusi, pełne zaangażowanie oraz sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych, a także otwartość i życzliwość, które towarzyszyły Jej w pracy zawodowej na co dzień, Burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik podziękował za 33 lata solidnej pracy w samorządzie gminnym.Burmistrz życzył zdrowia i samych dobrych chwil podczas zasłużonego odpoczynku po zakończonej, 40 letniej kariery zawodowej. W UMiG Danuta Osmenda pracowała w Miejskiej Komisji Planowania, Wydziale Architektury i Budownictwa a przez ostatnie niespełna 11 lat w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym.Drogiej Emerytce, w tak ważnym dniu, z życzeniami dużo zdrowia, realizacji planów, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, podążają także pracownicy UMiG Wolbrom.