Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Diamentowy jubileusz szkoły Pod Lasem (galeria zdjęć)

Główna treść

Diamentowy jubileusz szkoły Pod Lasem (galeria zdjęć)

24 listopada Zespół Szkół Pod Lasem świętował 60-lecie powstania szkoły. Oddany do użytku w 1963 rok budynek „Tysiąclatki”, stał się wówczas siedzibą dwóch placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2, imienia Adama Mickiewicza oraz Technikum Chemicznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego. W roku szkolnym 1979-80 w budynku Pod Lasem 1 pozostała wyłącznie szkoła podstawowa, natomiast Technikum Chemiczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową przeniesiono do budynku Liceum przy Skalskiej 18.

Z okazji diamentowego jubileuszu zaproszony na uroczystość Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik złożył Dyrekcji placówki najlepsze życzenia. Aktualnym uczniom i nauczycielom życzył, by godnie kontynuowali osiągnięcia poprzedników, dokładając własny chlubny rozdział historii szkoły.

Burmistrz Adam Zielnik wraz z zastępcą Bożeną Konieczną wręczyli dyrektorom Zespołu Szkół Waldemarowi Smoterowi i Barbarze Wróbel bukiet kwiatów, a dla uczniów okazały worek cukierków. Wpisali się też do Księgi Pamiątkowej szkoły.

Zapraszamy do galerii zdjęć: