Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Do 31 stycznia 2022 r. można zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Główna treść

Do 31 stycznia 2022 r. można zgłaszać zabytki do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”

Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, iż tylko do 31 stycznia 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia do uczestnictwa w organizowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Zabytek Zadbany”.

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków. Celem konkursu jest promocja najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami.

W tegorocznej edycji konkursu nastąpiła zmiana regulaminu – usunięto punkt, który nie dopuszczał do udziału w konkursie cmentarzy zabytkowych.

Konkurs adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. O wyróżnienie można ubiegać się w następujących kategoriach:

  •  Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  •  Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  •  Adaptacja obiektów zabytkowych;
  •  Architektura i budownictwo drewniane;
  •  Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
  •  Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa https://nid.pl/2021/12/30/rozpoczecie-kolejnej-edycji-konkursu-zabytek-zadbany-2022/ .

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział

Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn.

Decyduje data stempla pocztowego.

Serdecznie zapraszamy właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych do udziału w konkursie.