Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Do 50 000 zł dla małopolskich gmin z największym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców

Główna treść

Do 50 000 zł dla małopolskich gmin z największym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców

Małopolskie gminy z najwyższym odsetkiem mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 otrzymają pomoc finansową -poinformuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. Województwo Małopolskie „chcąc docenić starania małopolskich gmin, których mieszkańcy wykażą się największą wyszczepialnością”, planuje wyróżnić 10 gmin w Małopolsce, które do 15 września 2021 roku osiągną najwyższy odsetek mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 w regionie.

W tym celu Województwo Małopolskie przekaże każdej zwycięskiej gminie środki finansowe w kwocie do 50 000 zł, które będą przeznaczone na sfinansowane zadań własnych gmin w zakresie ochrony zdrowia. Osobami uznanymi za zaszczepione będą mieszkańcy, którzy otrzymali pełny cykl szczepień szczepionką przeciw COVID-19 zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Akcja ma na celu zmotywowanie samorządów do zachęcenia Małopolan, aby jak najliczniej zaszczepili się przeciwko COVID-19 jeszcze przed nadejściem kolejnej fali zakażeń SARS-CoV-2

Ilu mamy w Pelsce w pełni zaszczepionych?
W pełni zaszczepionych jest 15 443 569 Polaków, co oznacza, że 43 procent populacji kraju przyjęło już szczepionkę przeciw koronawirusowi.

Szczepienia w Gminie Wolbrom w liczbach:

 • 22614 – liczba ludności:
 • 10977 – pacjenci zaszczepieni przynajmniej jedną dawką, w tym:
 • 431 w grupie wiekowej 12-19 lat
 • 2478 w grupie wiekowej 20-39 lat
 • 3719 w grupie wiekowej 40-59 lat
 • 2154 w grupie wiekowej 60-69 lat
 • 2195 w grupie wiekowej 70+ lat
 • 9847 – pacjenci w pełni zaszczepieni
 • 43,5 – procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką [%]

Miejsce w ogólnopolskim rankingu 373

Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką w powiecie olkuskim oraz miejsce w ogólnopolskim rankingu:

 • Bolesław – 44,2 %, 320 miejsce
 • Bukowno – 46,2%, 199 miejsce
 • Klucze – 47,7%, 127 miejsce
 • Olkusz – 48,2%, 110 miejsceW województwie małopolskim
 • Trzyciąż – 41,7%, 540 miejsce
 • Wolbrom – 43,5%, 373 miejce

W województwie małopolskim pod względem wyszczepienia przodują gminy:

 1. Kraków 56,2 %
 2. Zielonki – 52,6 %
 3. Wielka Wieś 51,0 %
 4. Michałowice – 50,6 %
 5. Skała – 50,5 %
 6. Zabierzów – 49,9 %
 7. Przeciszów – 49,6 %
 8. Mogilany – 49,4 %
 9. Chrzanów – 48,6 %
 10. Olkusz – 48,2 %
 11. Stawkę zamykają gminy: Ropa, Laskowa, Radgoszcz, Niedźwiedź, Poronin, Jabłonka, Szaflary, Lipnica Wielka, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, w których poziom wyszczepienia naotuje się w granicach od 22,2 % do 15,5 %.
  (dane na dzień 2021-07-21)

Jak dowodzą najnowsze wyniki badań, prawie 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39. roku życia. Natomiast w grupie osób starszych, gdzie procent wyszczepienia jest zdecydowanie wyższy, występuje znacznie niższy procent osób zakażanych. W grupie najpełniej zaszczepionej (od 60. roku życia) zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. Warto się więc szczepić.