Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dom Kultury rozezna potrzeby

Główna treść

Dom Kultury rozezna potrzeby

DK w Wolbromiu zakwalifikował się do udziału w projekcie Dom Kultury+Inicjatywy Lokalne, realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Oznacza to, że już od drugiej połowy maja pracownicy wolbromskiego DK będą pojawiać się w różnych miejscach i diagnozować zasoby kulturotwórcze w naszym regionie. Wszystko to w celu aktywizacji środowisk dotychczas nieobecnych w życiu społecznym.

Po przeprowadzeniu przez DK w Wolbromiu wstępnego rozpoznania wynika, że pomimo różnorodnej oferty, skierowanej do wielu grup odbiorców są jeszcze osoby mało obecne w działaniach placówki (niepełnosprawni fizycznie, osoby bezrobotne, młode matki, mieszkańcy wsi, w których brak jest oferty kulturalno-edukacyjnej). Projekt „Kultura na życzenie” złożony przez wolbromski DK otrzymał 82 punkty na 100 możliwych do uzyskania i tym samym znalazł się w gronie pięćdziesięciu beneficjentów wyłonionych spośród domów kultury i instytucji kulturalnych z całej Polski. Przyznana na ten cel kwota to 6 770 zł.

Celem Programu, do którego przystąpił DK Wolbrom jest inicjowanie działań, służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez instytucję kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Zadaniem beneficjentów programu będzie zidentyfikowanie samodzielnych inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, wspólna realizacja wybranych projektów oraz dokonanie ich oceny.

Greta Fałda