Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Główna treść

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, Rada Miejska w Wolbromiu zgodnie uchwałą NR LX/489/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. udzieliła dotacji celowych na dofinansowanie zakupu sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w celu przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych celem utrzymania gotowości bojowej, dziewięciu jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w:

1. Chełmie – kwota dotacji: 1.140,00 zł.

2. Dłużcu – kwota: 2.850,00 zł.

3. Jeżówce – kwota: 1.710,00 zł.

4. Kąpielach Wielkich – kwota: 2.850,00 zł.

5. Łobzowie – kwota: 4.845,00 zł.

6. Porębie Dzierżnej – kwota: 3.135,00 zł.

7. Wierzchowisku – kwota: 5.973,00 zł.

8. Wolbromiu – kwota: 1.995,00 zł.

9. Zarzeczu – kwota: 4.560,00 zł.

Wymienione jednostki pozyskały niedawno środki z funduszy zewnętrznych, w związku z czym zaistniała potrzeba udzielenia jednostkom dotacji z budżetu Gminy Wolbrom na pokrycie wkładu własnego. Przeznaczone na ten cel środki finansowe wpłyną na właściwe przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych – czytamy w uzasadnieniu burmistrza o przyznaniu dofinansowania.

Zdjęcie ilustracyjne: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Wierzchowiska jest jedną z dziewięciu jednostek, która otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu.