Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Droga przez Rędziny w Dłużcu doczeka się remontu

Główna treść

Droga przez Rędziny w Dłużcu doczeka się remontu

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców Dłużca i Lgoty Wolbromskiej. Niedawno, bo 19 października do Starostwa Powiatowego w Olkuszu dotarła informacja o przyznaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prawie pół milionowej promesy na modernizację 1410 metrowego odcinka drogi powiatowej łączącej Dłużec z Lgotą Wolbromską, tzw. rędzinówkę. Jak poinformowało MSWiA, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przewiduje się dofinansowanie w 2017 roku zadania pn. Remont drogi powiatowej Dłużec-Lgota Wolbromska na odc. w km od 1+066 do 2+476. Wysokość przyznanej dotacji wynosić będzie 480 tysięcy, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.  W kosztach modernizacji drogi powiatowej i tym razem, jak przypomina Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, partycypować będzie Gmina Wolbrom, na tych samych zasadach jak przy modernizacji tzw. kąpiołkówki. Wzorowa współpraca Starosty Olkuskiego Pawła Piasnego oraz Burmistrza Adama Zielnika przyczyni się więc do modernizacji kolejnego, jakże ważnego traktu w naszej gminie.