Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Drogi dojazdowe do pól już gotowe

Główna treść

Drogi dojazdowe do pól już gotowe

Zakończyły się prace przy FOGR-ówkach, czyli modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Z siedmiu zaplanowanych wcześniej na ten rok odcinków dróg wykonano pięć w: Domaniewicach (odcinek ok. 140 m.), Lgocie Wielkiej (odc. ok. 240 m.), Miechówce (odc. ok. 380 m.) i Wolbromiu na Kamiennej Górze (odc. 155 m) i ul. Wyzwolenia (odc. ok. 410 m.). Modernizacje odcinków dróg w Łobzowie i Porębie Dzierżnej, zostały przesunięte do realizacji w 2022 r.

Na tegoroczną modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Wolbrom otrzymała dotację w wysokości 250 tys. złotych przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Na ten cel Gmina Wolbrom wnioskowała o kwotę ponad 450 tys. zł. dotacji. 

GALERIA ZDJĘĆ: