Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Druga edycja konkursu ”Pracodawca przyjazny WOT”

Główna treść

Druga edycja konkursu ”Pracodawca przyjazny WOT”

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ogłosiło kolejną edycję konkursu, którego celem jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami pracy wspierają pracowników-żołnierzy. Nagrody przyznane będą w czterech kategoriach, a kandydatów zgłasza się osobiście bądź przez pracodawców w terminie do 22 stycznia 2020 r., drugi etap finałowy nastąpi w maju 2020 r. podczas gali.Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
– kwalifikowani pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników;
– zatrudniający powyżej 20 osób;
– pracodawcy z sektora publicznego;
– pracodawcy ze szkolnictwa.
Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie:
https://www.wojsko-polskie.pl/pracodawca-przyjazny-WOT/