Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dzieci z Gołaczew uczą się pływać

Główna treść

Dzieci z Gołaczew uczą się pływać

Działające na terenie Gołaczew Stowarzyszenie Sportowe Uczniowski Ludowy Klub Sportowy, diagnozując potrzeby społeczności lokalnej, podjęło się ważnego zadania – umożliwienia zdobycia podstawowych umiejętności pływackich uczniom szkoły podstawowej. Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki środkom własnym Stowarzyszenia Sportowego oraz złożeniu stosownego wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wniosek został przyjęty, pozytywnie zaopiniowany i zaakceptowany, dzięki czemu Stowarzyszenie Sportowe w Gołaczewach pozyskało dotację  w wysokości 18 tys. zł co stanowi 80% całości zadania. Radość jest ogromna, ponieważ korzyści z realizacji zajęć to zorganizowanie uczniom w sposób aktywny i bezpieczny wolnego czasu, nabycie przez uczniów umiejętności pływania oraz promowanie aktywnego  i zdrowego stylu życia.

Projekt przewidywał realizację 40 godzin zajęć dydaktycznych w okresie od marca do listopada 2013 roku dla 2 grup uczniów szkoły podstawowej liczących po 15 ćwiczących każda. Realizowane zajęcia pozwoliły zagospodarować czas pozalekcyjny w sposób aktywny, zorganizowany, atrakcyjny i bezpieczny, były alternatywą dla małej aktywności fizycznej wśród dzieci. Projekt  przyczynił się również do korekcji i profilaktyki wad postawy młodych osób,  a także umożliwił integrację dzieci i młodzieży.

Ważnym aspektem jest również  promocja zdrowia wśród uczestników i w środowisku lokalnym. Uczniowie podczas trwania całego projektu mają zapewniony bezpłatny dowóz i przywóz z basenu, bezpłatne bilety wstępu. Zajęcia na basenie prowadzą instruktorzy nauki pływania, posiadający stosowne uprawnienia. Dzieci czują się bezpiecznie, ponieważ mają zagwarantowaną opiekę na basenie oraz podczas przejazdów na kapielisko w Wolbromiu  i powrotu do Gołaczew. Zdobycie umiejętności nauki pływania przez uczniów jest potwierdzeniem dla Stowarzyszenia Sportowego, że warto podejmować się działań, które w przyszłości będą kształtować aktywne życie młodego człowieka.

Zarząd Stowarzyszenia 

Sportowego ULKS w Gołaczewach