Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dzieci z Rumunii spędzały wakacje w Wolbromiu

Główna treść

Dzieci z Rumunii spędzały wakacje w Wolbromiu

W czwartek 10 lipca dziewiętnastoosobowa grupa dzieci z Rumunii wraz z czterema opiekunami zakończyła swój pobyt w Wolbromiu. Dzieci w większości z rodzin mających polskie korzenie przez dwa tygodnie przebywały w Gimnazjum nr 4. Był to dla nich bardzo intensywny, a zarazem niezmiernie ciekawie spędzony czas. Niestety, to co dobre szybko się kończy! Nie zmienia to jednak faktu, że nowe znajomości i możliwość poznania wzajemnie swoich kultur na długo pozostanie w ich pamięci.

Na wypoczynek do Wolbromia, który dofinansowany był przez Caritas i władze samorządowe dzieci przyjechały z niewielkiego miasteczka Kaczyka, położonego na południu Bukowiny Rumuńskiej. Towarzyszyła im pani Krystyna Cehaniuk, która jest prezesem Związku Polaków w Kaczyce.

Program „Wakacyjna szkoła”, dzięki któremu dzieci z Rumunii są zapraszane do Wolbromia, a i nasza młodzież miała okazję odwiedzić rumuńską Bukowinę spędzając wakacje w Domu Polskim prowadzonym przez Państwa Krystynę i Michała Cehaniuków prowadzony jest od jedenastu lat. Patronat nad programem, którego koordynatorami są Małgorzata Krężel i Magdalena Kołdras objęli: Diecezja Sosnowiecka, Urząd Marszałkowski w Krakowie oraz Kopalnia Soli w Wieliczce. Spotkania kulturowe dają gościom z Rumunii możliwość nie tylko poznania naszego kraju, ale przede wszystkim swoich korzeni. Dlatego też celem głównym tego typu wyjazdów jest dostarczenie możliwości obcowania z językiem polskim, aktywna nauka języka polskiego połączona z integracją z dziećmi polskimi.

W pomoc przy organizacji pobytu dzieci z Rumunii w G4 w Wolbromiu z wielką chęcią angażuje się wielu nauczycieli, którym należy się ogromne podziękowanie za poświęcony czas oraz wolontariat. Podczas pobytu rumuńska Polonia wzięła udział w różnych zajęciach, jak na przykład: nauka języka polskiego, warsztatach plastycznych i kulinarnych, a także w zwiedzaniu wielu ciekawych miejsc naszego kraju. Odwiedzili między innymi: Ojcowski Park Narodowy, gdzie Stowarzyszenie ARCHEZJA zorganizowała dla nich warsztaty integracyjne, Kopalnię Soli w Wieliczce, Kraków – Wawel oraz podziemia rynku. Oprócz tego dzieci miały różnorodnie zorganizowany czas również w Wolbromiu. Chodziły na basen, miały okazję obejrzeć film animowany 3D w kinie Radość – dzięki uprzejmości dyrektora Piotra Gamrota została puszczona dodatkowa projekcja. Było to dla nich ogromne przeżycie, gdyż nigdy wcześniej nie oglądały filmów 3D. Pod koniec pobytu w Polsce dzieci miło spędziły czas również nad Nerką, gdzie ugościł  ich pan Stanisław Biernacki.

W niedzielę 6 lipca w Gimnazjum nr 4 odbyło się spotkanie, na które przybyli zaproszeni goście m.in. burmistrz Jan Łaksa oraz ksiądz biskup Grzegorz Kaszak. Wszystkich serdecznie przywitał i podziękował za zaangażowanie i pomoc w organizowaniu pobytu rumuńskich dzieci dyrektor gimnazjum Henryk Pasich. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć występy przygotowane przez dzieci w języku polskim oraz prezentację multimedialną z pobytu młodych wolbromian w Rumunii. Na koniec spotkania goście obdarowali dzieci słodkimi upominkami.

To był niezwykły czas dla goszczących w Wolbromiu dzieci, których życie codzienne dalece odbiega od życia w Polsce. Były to dla nich nie tylko atrakcyjne i bezpieczne wakacje, ale też okazja do zapoznania się z kulturą polską i tradycją, ćwiczenie języka polskiego, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z Polski. Za rok planowany jest natomiast kolejny wyjazd uczniów z Gimnazjum nr 4 do Kaczyki.

 Greta Fałda