Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dziś ruszyły Matury 2023. Połamania piór!

Główna treść

Dziś ruszyły Matury 2023. Połamania piór!

Blisko 270 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpiło o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jutro egzaminy odbędą się z języka angielskiego, a w poniedziałek – z matematyki. Matury potrwają do 23 maja. W tym roku egzamin dojrzałości będzie zdawać też 55 tysięcy osób, które chcą podwyższyć wynik z lat ubiegłych lub nie zdały matury w poprzednim roku.

Z okazji rozpoczętych egzaminów wszystkim maturzystom zdającym egzamin dojrzałości w wolbromskim Zespole Szkół, Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik życzy wymarzonych tematów, połamania piór, oraz jak najlepszych wyników, które otworzą drogę do rozwinięcia skrzydeł w dalszym kształceniu, oraz realizacji zawodowych marzeń i pomyślnej przyszłości!

Harmonogram matur 2023 – terminy

Terminy matur 2023 – część pisemna (termin główny)

DATAGODZINA 9:00GODZINA 14:00
4 maja 2023 (czwartek)Język polski – pp*
5 maja 2023 (piątek)język angielski – ppjęzyk francuski – pp język hiszpański – pp język niemiecki – pp język rosyjski – pp język włoski – pp
8 maja 2023 (poniedziałek)matematyka – ppjęzyk hiszpański – pr* język hiszpański – dj*
9 maja 2023 (wtorek)język angielski – pr język angielski – djfilozofia – pr
10 maja 2023 (środa)wiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pr język niemiecki – dj
11 maja 2023 (czwartek)biologia – prjęzyk rosyjski – pr język rosyjski – dj
12 maja 2023 (piątek)matematyka – prjęzyk francuski– pr język francuski– dj 
15 maja 2023 (poniedziałek)chemia – prhistoria muzyki – pr
16 maja 2023 (wtorek)geografia – prjęzyki mniejszości narodowych – pp
17 maja 2023 (środa)język polski – prjęzyki mniejszości narodowych – pr
18 maja 2023 (czwartek)historia – prjęzyk włoski – pr język włoski – dj
19 maja 2023 (piatek)fizyka – prhistoria sztuki – pr
22 maja 2023 (poniedziałek)informatyka – prjęzyk kaszubski – pr j język łemkowski – pr język łaciński i kultura antyczna – pr
23 maja 2023 (wtorek)
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)*
godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**