Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina Wolbrom kontynuuje walkę z barszczem Sosnowskiego

Główna treść

Gmina Wolbrom kontynuuje walkę z barszczem Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego to wyjątkowo niebezpieczna roślina. W kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego może powodować bolesne oparzenia. Dodatkowo, ta inwazyjna roślina jest bardzo trudna do zwalczania, łatwo się rozprzestrzenia i powoduje degradację środowiska przyrodniczego. Jak się przed nią chronić i co robić, żeby ją zlikwidować? Walkę z barszczem podjęła Gmina Wolbrom, realizując zadanie finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W tym celu Zarząd WFOŚiGW w Krakowie przyznał naszej Gminie dotację na rok 2018 do wykonania zadania pn.”Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Wolbrom” w kwocie w kwocie 4.950 zł. Całkowity koszt działania wyniósł. 5.500 zł. W ramach działania wykonano 3 zabiegi zwalczania rośliny w miejscowościach Domaniewice, Sulisławice, Poręba Górna, Chełm i Jeżówka, na ogólnym obszarze około 1,50 ha. Gmina prowadziła i prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe dla mieszkańców, które pomagają wyeliminować rośliny barszczu Sosnowskiego naszego środowiska. Do referatu ochrony środowiska napływają zgłoszenia o zauważonych w terenie roślinach. Na szczęście, nie wszystkie okazują się być barszczem Sosnowskiego.

Barszcz pochodzi z Kaukazu. Stanowi zagrożenie nie tylko dla ludzi, lecz także dla zwierząt. Najbardziej niebezpieczne są wydzielane przez roślinę olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą powodują poważne, bardzo bolesne oparzenia. Doświadczenie pokazuje, że walka z Barszczem Sosnowskiego jest trudna, ze względu na plenność rośliny, a także jej odporność na wiele herbicydów oraz konieczność wielokrotnego powtarzania zabiegów niszczących. Jak tłumaczą specjaliści – podstawą sukcesu jest kompleksowość działań, ponieważ zwalczanie barszczu Sosnowskiego na małym obszarze nie przynosi efektów. Jedna roślina wytwarza rocznie 20–40 tys. nasion, które zalegają w glebie i zachowują zdolność kiełkowania przez pięć lat, więc zabiegi eliminujące roślinę muszą być realizowanie co roku, przez pięć lat.

WFOŚiGW w Krakowie zatwierdził program priorytetowy „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” jeszcze w 2015 roku. Realizację programu zaplanowano na 4 lata (2015-2018), a alokacja środków wyniosła łącznie aż 2 mln zł.

Przekierowanie do strony internetowej: www.wfos.krakow.pl