Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „NIE(D)OCENIONA KSIĄŻKA”

Główna treść

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „NIE(D)OCENIONA KSIĄŻKA”

23 kwietnia 2018 roku – a data ta bynajmniej nie była przypadkowa, tego dnia bowiem obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Fotograficznym „NIE(D)OCENIONA KSIĄŻKA”.
Jego celem było m. in. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów, rozwijanie umiejętności fotograficznych i wrażliwości estetycznej oraz propagowanie czytelnictwa poprzez ukazanie książek w ciekawej odsłonie. Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Pan Adam Zielnik.
Już sam temat konkursu – wymyślony i zaproponowany przez organizatorkę (nauczycielkę Zespołu Szkół w Wolbromiu, polonistkę z zawodu i zamiłowania) – choć trudny, miał przede wszystkim pobudzić kreatywność uczniów, dając im równocześnie możliwość dowolności jego odczytań. Przy okazji, niejako na marginesie, samą swą konstrukcją pokazał piękno polszczyzny, w której zwyczajny nawias (kojarzący się uczniom zazwyczaj z matematyką), może mieć duże znaczenie, a nawet jedna litera, w owy nawias ujęta, tworzyć nowe znaczenia i sensy. Jak zatem uczniowie poradzili sobie z tematem „NIE(D)OCENIONEJ KSIĄŻKI”?
Odzew na konkurs był tak duży, że przerósł oczekiwania organizatorów, pozytywnie ich zaskakując. Do Zespołu Szkół w Wolbromiu – organizującego konkurs – napłynęło bowiem łącznie 46 prac z 6 szkół gminy Wolbrom: Zespołu Szkół w Wolbromiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich, Szkoły Podstawowej w Dłużcu, Szkoły Podstawowej w Jeżówce. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu będę się cieszyły równie dużym zainteresowaniem.
Konkursowe prace, w sepii, czarno-białe i kolorowe, przedstawiały częściej książki niedocenione, były także takie, które ukazywały książki nieocenione. Niektórym uczniom udało się stworzyć fotografie, ukazujące oba – wydawać by się mogło skrajne – oblicza książki. Niezależne Jury w składzie: p. Wojciech Szota, p. Agata Pabian, p. Katarzyna Klimek-Krężel stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia w obu kategoriach wiekowych laureatów oraz przyznania wyróżnień. Jurorzy zgodnie stwierdzili, iż poziom konkursu był wysoki. A oto wyniki:
kategoria klas IV – VI
I miejsce: Wiktoria Pałka, kl. V a, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Anna Kaziród)
II miejsce: Bartosz Gwiazda, kl. VI, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Anna Kaziród)
III miejsce: Oliwia Muzyka, kl. VI, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Anna Kaziród)
wyróżnienia: Mikołaj Duch, kl. V, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich (opiekunowie: p. Agnieszka Maj-Koryczan, p. Wiktor Fuglewicz), Aleksandra Fira, kl. IV c, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Anna Kaziród),
Maja Fira, kl. VI, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Anna Kaziród)
kategoria klas VII i gimnazjalnych
I miejsce: Oliwia Konieczny, kl. VII a, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Anna Kaziród)
II miejsce: Aneta Haberka, kl. VII a, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Anna Kaziród)
III miejsce: Krystian Myca, kl. VII a, Zespół Szkół w Wolbromiu (opiekun p. Anna Kaziród)
wyróżnienie: Oskar Świerczek, kl. II, Szkoła Podstawowa w Dłużcu (opiekun p. Stanisław Osmenda).
Oficjalne ogłoszenie wyników poprzedziła krótka prezentacja multimedialna prezentująca wszystkie konkursowe prace, przygotowana przez organizatorkę. Podczas wspólnego jej oglądania, zebrani w sali narad UMiG Wolbrom, z Panem Burmistrzem na czele, wymieniali refleksje na temat fotografii, czytelnictwa i książek. Liczne komentarze zebranych osób świadczyły o bogactwie zarówno treści nadesłanych prac, jak i możliwościach ich interpretacji. Zwrócono uwagę, iż na wielu fotografiach uczniowie zestawiali książki w wydaniu papierowym z tymi w wydaniu elektronicznymi. Zauważono jednak, że przewagą książki drukowanej nad cyfrową jest fakt, że będzie ją można odczytać po latach, czy nawet wiekach, a książkę cyfrową edytory za 10 lat nie będą w stanie odtworzyć ze względu na „stary format”, nieobsługiwany przez „współczesne” edytory tekstu.
Następnie zarówno laureaci, jaki i wyróżnieni uczniowie otrzymali, z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Pana Adama Zielnika – który ufundował wszystkie nagrody – oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Wolbromiu Pana Waldemara Smotera, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. W dalszej kolejności pamiątkowe podziękowania otrzymali: Pan Burmistrz, opiekunowie, członkowie jury oraz (na ręce p. Agaty Pabian) Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu, która w swoich gościnnych progach zorganizowała pokonkursową wystawę fotograficzną. Dzięki temu uczestnicy konkursu nie tylko otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ale dostali także cenną możliwość szerokiej prezentacji własnych dokonań twórczych. Gorąco zachęcamy do obejrzenia (a naprawdę warto) wszystkich konkursowych prac na wystawie w miejskiej bibliotece.
Motyw książki niedocenionej miał także zwrócić uwagę nie tylko na niszczenie książek, wyrzucanie ich, czy nawet palenie, ale przede wszystkim na ich nieczytanie. Jak mawiał Josif Brodski „Gorsze od palenia książek jest ich nieczytanie”. Oczywistym jest, iż w każdej domowej biblioteczce znajdzie choć jeden tytuł, który nas nie interesuje, albo jest to egzemplarz zdublowany. Zamiast go wyrzucać, możemy podarować owej książce „drugie życie”, uszczęśliwić innego czytelnika, a samemu zyskać nową pozycję czytelniczą. Mowa tu o „uwalnianiu książek”, czyli bookcrossingu – idei polegającej na nieodpłatnym przekazywaniu książek, poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych (np. ławce na przystanku), jak również w miejscach celowo utworzonych (np. regałach), po to, by znalazca mógł je przeczytać i sobie zachować (jeśli mu się spodobają), albo przekazać dalej. Odmianą tej idei jest „Bezgotówkowa wymiana książek”, a jej miejsca nie musimy szukać daleko… Od kilku już lat odbywa się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i trwa przez cały rok. To kolejny powód, dla którego warto odwiedzić wolbromską bibliotekę.
Mamy nadzieję, że dzięki tego typu akcjom i konkursom, uda się zachęcić młodzież do czytania dla przyjemności a biblioteki zyskają nowych czytelników.

Składamy serdeczne podziękowania: Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom Panu Adamowi Zielnikowi za objęcie Gminnego Konkursu Fotograficznego „NIE(D)OCENIONA KSIĄŻKA” Honorowym Patronatem oraz ufundowanie nagród, Panu Wojciechowi Szocie, Pani Agacie Pabian i Pani Katarzynie Klimek-Krężel za poświęcony czas, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wolbromiu za stworzenie pokonkursowej wystawy fotograficznej oraz Pani Annie Kaziród za zaangażowanie i pomoc w organizacji.

Anna Starostecka