Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: I etap modernizacji targowiska zakończony

Główna treść

I etap modernizacji targowiska zakończony

Zakończono zaplanowane na ten rok prace przy modernizacji zachodniej części wolbromskiego targowiska. Dzięki inwestycji realizowanej po uzyskanej przez gminę Wolbrom dotacji w wys. 986 545 zł (w założeniu 75% wartości projektu) spełnione zostaną m. in. drakońskie wymogi sanitarne dotyczące handlu zwierzętami. Prace prowadzi firma „NOWIX”, która wygrała przetarg z ofertą w wysokości 1.196.647,04 zł brutto i pięcioletnią gwarancją na wykonane prace.

W roku 2013, czyli w I etapie modernizacji, zakończono budowę budynku socjalno-sanitarnego, od wykonania robót ziemnych po wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu, wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wodociągowej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej. W II etapie zaplanowanym na rok 2014 przewiduje dokończenie budynku socjalno-sanitarnego, poprzez wykonanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach łazienek i sanitariatów oraz okładzin z płytek ceramicznych, wykonanie posadzek na gruncie, wentylacji mechanicznej, ocieplenie ścian oraz malowanie. Równocześnie zbudowana będzie wiata stalowa dla zwierząt wraz ze zbiornikiem zamkniętym oraz wiaty nad straganami handlowymi wzdłuż zachodniej strony ul. Armii Krajowej. Wykonana też będzie nawierzchnia asfaltobetonowa w tej części targowiska. Zakończenie inwestycji przewidziano na 30 września 2014 r.

Wiesław Biernacki