Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja

Główna treść

Informacja

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku publikujemy ofertę dot. realizacji zadania publicznego, na „Wspieranie w realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.”, która wpłynęła do UMiG Wolbrom w dniu 16 maja 2014 roku,

Oferta-Rosa-Vita.pdf