Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: INFORMACJA NA TEMAT ZWIEDZANIA STRAŻNIC PSP ORAZ KWALIFIKACJI OBIEKTÓW DO ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Główna treść

INFORMACJA NA TEMAT ZWIEDZANIA STRAŻNIC PSP ORAZ KWALIFIKACJI OBIEKTÓW DO ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Z myślą o dzieciach pozostających w okresie ferii zimowych w domach, przebywających na półkoloniach jak i korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku tut. Komenda informuje, iż w ramach akcji „Bezpieczne zimowisko – otwarte strażnice 2017” istnieje możliwość zwiedzania jednostek ratowniczo –gaśniczych w Olkuszu i Wolbromiu.

W trakcie zwiedzania poza możliwością zapoznania się ze sprzętem wraz z omówieniem jego wykorzystania strażacy udzielą informacji nt. podejmowanych przez PSP działań ratowniczych, szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej i zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia. Strażacy opowiedzą również o ich codziennej służbie oraz trudach walki z żywiołami.

Zaproszenie skierowane jest do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży wraz z opiekunem.

Zwiedzanie strażnic PSP odbywać się może po wcześniejszym ustaleniu godziny i terminu z dowódcami poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Chętnych do skorzystania z naszej w/w oferty prosi się o kontakt z Dowódcami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Olkuszu i Wolbromiu pod numerami telefonów – ( 032 ) 641 40 08 – JRG Olkusz oraz ( 032 ) 647 25 70 – JRG Wolbrom.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu informuje również, że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ma obowiązek zgłoszenia organizacji wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną bazę wypoczynku, która daje możliwość sprawdzenia, czy organizator zgłosił organizację wypoczynku kuratorowi oświaty, a tym samym czy obiekt ten jest bezpieczny.

Jeśli będziecie Państwo chcieli to sprawdzić należy skorzystać ze strony:

http://wypoczynek.men.gov.pl/

i otworzyć zakładkę – Baza wypoczynku.

Zastrzeżenia do organizatora wypoczynku z powodu braku zapewnienia właściwej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, można zgłaszać do Kuratorium Oświaty w Krakowie pod niżej wymienione numery:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

tel. 12 3921413,

12 392 1416

Jednocześnie informujemy, że ma stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie – www.straz.krakow.pl znajduje się Vademecum ochrony przeciwpożarowej „Bezpieczne zimowisko”, które opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas zimowego wypoczynku.

Oficer Prasowy

Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu

mł. bryg. mgr Tomasz Mucha