Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o udzieleniu dotacji klubowi sportowemu na realizację zadania w 2018 roku

Główna treść

Informacja o udzieleniu dotacji klubowi sportowemu na realizację zadania w 2018 roku

Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania pn. „Wspieranie sportu w Gminie Wolbrom” w 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263)

1. Klub Sportowy „Hetman” Dłużec – 5 000,00 zł