Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego

Główna treść

Informacja o udzieleniu środków finansowych na realizację zadania publicznego

pn. Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej na terenie Gminy Wolbrom, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku lokalnym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 z późn. zm.)

  1. Stowarzyszenie Wolbromska Akademia Piłkarska „Młodzi Przebojem” – 45 000,00 zł.
  2. Jurajski Klub Sportowy Oyama Karate –   30 000,00 zł.
  3. Uczniowski Klub Sportowy Judo Wolbrom – 106 000,00 zł.
  4. Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi w Wolbromiu – 20 000,00 zł.
  5. Klub Sportowy Wolbrom Team – 25 000,00 zł.