Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o zmianie wzoru deklaracji śmieciowej

Główna treść

Informacja o zmianie wzoru deklaracji śmieciowej

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXXVII/238/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 czerwca 2013r. dokonano zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 4 lutego 2013r.

Obowiązujący wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej bip.wolbrom, w zakładce PODATKI  pkt. V Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz w Biurze Obsługi Interesanta i w pok.106 (I piętro) tut. Urzędu.
Bezpośredni link do wzoru deklaracji:
– wersja .doc
– wersja .pdf