Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacje Urzędu Skarbowego

Główna treść

Informacje Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu przypomina o zmianach rozliczenia ulgi internetowej. Proponuje także pomoc US w rozliczeniu PIT przez Internet w centrum handlowym w Olkuszu.

Ulga na Internet w 2013 r.
1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1278) wprowadzająca zmiany w zakresie odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet.

Zmiany od 1 stycznia 2013 r.
Limit odliczenia pozostaje na poziomie 760 zł. Ulga jednakże będzie przysługiwać tylko podatnikom w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystali z tego odliczenia. Osoby które w 2012 r. po raz pierwszy skorzystały z ulgi na Internet, w 2013 r. będą mogły zrobić to po raz ostatni.
Ulga nie dotyczy już podatników, którzy korzystali z odliczenia w poprzednich latach.

Warunki skorzystania
Odliczeniu podlegają faktycznie poniesione wydatki, o ile nie zostały zwrócone podatnikowi ani zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Dokument taki powinien zawierać m.in. dane identyfikującego nabywcę oraz dostawcę, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Istotne jest, że na dokumencie musi być wyszczególniona kwota za dostęp do internetu.                   
W przypadku usług pakietowych zawierających m.in. dostęp do internetu i wystawiania z tego tytułu faktur na kwotę łączną odliczenie nie przysługuje.

„Szybki  PIT”  w CENTRUM  HANDLOWYM w Olkuszu, ul. Rabsztyńska 2

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu  organizuje  także w dniu  2 kwietnia 2014 r., w godzinach od 10.00 do 14.00 akcję „SZYBKI PIT”

Podatniku – skorzystaj z elektronicznej formy rozliczenia.

Tu uzyskasz fachową pomoc oraz niezbędny instruktaż pracownika urzędu.
Do wypełnienia zeznania w sposób elektroniczny należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • nr PESEL lub NIP (dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą),
  • informacje o wszystkich przychodach (podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych) osiągniętych w 2013 r.,
  • dokumenty uprawniające do odliczenia ulg podatkowych,
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu zachęca wszystkich podatników do korzystania z udostępnionej usługi, sprzętu oraz oprogramowania w rozliczeniu drogą elektroniczną.
www.e-deklaracje.gov.pl   lub www.szybkipit.pl

Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

  • oszczędność czasu,
  • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
  • łatwość wypełnienia,
  • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
  • gwarancja poprawności składanej deklaracji

Podatniku przekonaj się sam, jakie to proste!