Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jak w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów wypadło Miasto i Gmina Wolbrom?

Główna treść

Jak w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów wypadło Miasto i Gmina Wolbrom?

Pismo „Wspólnota” opublikowało kolejną edycję rankingu podsumowującego wydatki inwestycyjne samorządów. Tym razem autorzy rankingu – prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, wzięli pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020), chcąc w ten sposób uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

Jak czytamy w piśmie samorządowym „Wspólnota” – metoda rankingu była identyczna jak w ubiegłych latach. Wśród gmin wiejskich od niepamiętnych czasów pierwsze miejsce zajął Kleszczów. Wśród małych miast wygrała Krynica Morska, a wśród miast powiatowych – Polkowice. W miastach na prawach powiatu na czele jest Świnoujście, a poprzedni lider – Gliwice – zajął trzecie miejsce.

Jak na tym tle wypada Miasto i Gmina Wolbrom oraz sąsiednie samorządy? (Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2018–2020 w zł. )

Wolbrom oceniany był w kategorii „miasta inne”. W zestawieniu tym (za lata 2018-2020), w gronie 610 miast, nasze miasto i gmina zajęła 171 miejsce w Polsce i 10 w Małopolsce (na 43 miasta) z kwotą (1088,13 złotych na 1 mieszkańca).

Kolejnym miastem (w kat. miasta inne) z powiatu olkuskiego jest Bukowno, które w rankingu tym zajęło 190 lokatę w kraju i 14 miejsce w Małopolsce z wynikiem 1046,66 złotych. Najniższe średnie wydatki inwestycyjne za lata 2018-2020 zanotowała Dobra z zachodniopomorskiego z kwotą 128,62 zł. zajmując 610 miejsce kraju, a najwyższe- tradycyjnie od kilku lat – Krynica Morska (5388,65 złotych).

Spośród 267 samorządów w Polsce, w kategorii ”Miasta powiatowe” Olkusz uplasował się na 183 miejscu (15 miejsce w Małopolsce) z kwotą 594,98 złotych. Najwyższe średnie wydatki inwestycyjne w Polsce ponownie osiągnęło powiatowe Polkowice z dolnośląskiego z kwotą 2606,67 złotych. Najniżej w rankingu uplasowało się Lipno (kujawsko-pomorskie) 300,5 złotych.

W kategorii „Powiatów”, olkuski z kwotą 161,01 zł. zajął 223 miejsce z grona 314 powiatów w Polsce i 14 w Małopolsce. Pozycję lidera dzierży tym razem powiat przasnyski (mazowieckie) z 756,33zł. , a na końcu tabeli powiat łęczycki (łódzkie) 41,35 zł.

Z kolei na liście 1533 polskich gmin, na najwyższym miejscu spośród gmin powiatu olkuskiego znalazł się Trzyciąż (1065,20 zł.), który zajął 488 miejsce. Na 642 miejscu znalazł się Bolesław (936,31 zł.) a na 819 miejscu Klucze (818,38 zł.)

Gminą wiejską o najwyższej średniej wydatków inwestycyjnych jest tradycyjnie Kleszczów z łódzkiego (14633,95 zł.). Tabelę zamyka tym razem Czernichów z woj. śląskiego z kwotą 70,63 zł na mieszkańca per capita.

Pełne dane rankingu na: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_nr_20_2021_Inwestycje.pdf