Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jedyna w kraju Mała Matura Postawy Obywatelskiej odbyła się w Sulisławicach

Główna treść

Jedyna w kraju Mała Matura Postawy Obywatelskiej odbyła się w Sulisławicach

21 maja, w siedzibie byłej szkoły podstawowej w Sulisławicach, miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 21 uczniów w wieku od 8 do 15 lat, ubranych w ludowe stroje krakowskie, przystąpiło do „Małej Matury Postawy Obywatelskiej”, sprawdzając swoją wiedzę o historii naszej Ojczyzny i lokalnej społeczności. Jak się okazało, najmłodsi maturzyści zdali ten egzamin celująco.

Członkowie komisji egzaminacyjnej, którymi byli zaproszeni goście: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, starosta olkuski Bogumił Sobczyk, burmistrz miasta i gminy Wolbrom Adam Zielnik oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku Ewa Przyjemska-Kondziołka, byli pod wrażeniem zdobytej wiedzy. „Mali maturzyści” udzielili prawie 100% poprawnych odpowiedzi na wszystkie z 14 pytań – w tym: Jakie zadania i obowiązki mają jednostki podziału administracyjnego? Czym są moje prawa obywatelskie? Co bym zrobił, gdybym zarządzał miejscowością, w której żyję?

Jako Burmistrz pękam z dumy, że w mojej gminie mamy tego typu event, i mam zaszczyt uczestniczyć w takim wydarzeniu jak dzisiejsza matura. Serdecznie Wam dziękuję za zaangażowanie, serdecznie Wam dziękuję za poświęcenie, serdecznie Wam dziękuję, za to, że tak -z naszego punktu widzenia – poważnymi tematami macie ochotę się zajmować. Tym bardziej, że to u nas, na Wolbromskiej Ziemi i Naszym Sołectwie Sulisławice są takie perełki. Serdecznie Wam gratuluję dzisiejszych wyników. Dziękuję za ciężką pracę. Bardzo się cieszę, że angażujecie się w obywatelskie postawy, które mam nadzieję, będą owocowały w dalszych latach. Nie spoczywajcie na laurach tylko kontynuujcie swą pracę. Gratuluję Rodzicom tak utalentowanych pociech. Sam jestem rodzicem, więc wiem, jak się człowiek czuje w takich okolicznościach, kiedy jego dziecko odnosi sukces. Bardzo dziękuję Pani Lidzi Musiał za zaangażowanie w przedsięwzięcie, za pilotowanie projektu „Mały Sołtys”. Wiem, ile to czasu kosztowało i kosztuje, ale efekty są imponujące. Dziękuję serdecznie czcigodnym gościom za obecność, za wsparcie, za dobre słowo, za zaangażowanie w pracy dzisiejszej komisji. Mieliśmy dużo, a jednocześnie nie dużo pracy, bo przy takich wynikach, to można było wstawiać same plusy, a tych plusów było jednak bardzo dużo – oznajmił podczas swej wypowiedzi burmistrz Adam Zielnik.

Z gratulacjami i podziękowaniami dla młodych „maturzystów” zwrócili się również wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz starosta olkuski Bogumił Sobczyk. Wojewoda ponadto odczytał przysłany list od premiera Mateusza Morawieckiego, który następnie przekazał go na ręce inicjatorki i koordynatorki projektu Lidii Musiał.

Na zakończenie wydarzenia „maturzyści” zostali uhonorowani przez członków komisji Dyplomami za udział w projekcie „Mały Sołtys” oraz „Świadectwami ukończenia Małej Matury Postawy Obywatelskiej”. Uczestnicy zostali obdarowani ponadto atrakcyjnymi upominkami ufundowanymi przez burmistrza Adama Zielnika oraz wojewodę Łukasza Kmitę.

***

Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Sulisławic w gminie Wolbrom, skupiające dzieci w wieku 4-16 lat, to pierwsze takie Koło w Polsce. Działa od sierpnia 2020 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach pod okiem pomysłodawczyni i koordynatorki Lidii Musiał. Koło brało udział w wielu wydarzeniach kulturalno-oświatowych, m.in. widowisku plenerowym „Małopolskie żniwa staropolskie” w 2020 roku.

Projekt „Mały Sołtys” – jako jedyny taki projekt w Polsce, narodził się w sierpniu 2021 roku. W ramach projektu dzieci i młodzież próbują swoich sił jako liderzy lokalnych społeczności. Spośród siebie wybierają Małego Sołtysa, który pracuje wraz z Małą Radą Sołecką podczas miesięcznej kadencji. Wspólnie wypracowane pomysły przedstawiają następnie sołtysowi wsi oraz KGWiG w Sulisławicach do ewentualnej realizacji.