Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest kolejne 3,5 mln. zł. na ośrodek w Jeżówce!

Główna treść

Jest kolejne 3,5 mln. zł. na ośrodek w Jeżówce!

Mamy kolejne miliony dofinansowania na inwestycje. Tym razem naszą gminę zasili kwota 3,5 mln. zł. z dofinansowania od Marszałka. Jest to kwota pozyskana przez naszą LGD „Nad Białą Przemszą” na realizację na piętrze budynku byłego ośrodka terapii uzależnień w Jeżówce programu adresowanego do seniorów z terenu MiG Wolbrom „Pogoda na życie strefa 60+”.
W budynku tym trwają już prace organizacyjne nad utworzeniem Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Świetlica marzeń” dla dzieci i młodzieży z terenu MiG Wolbrom, na którą nasza LGD pozyskała od Marszałka 4 mln. zł. Wkład Gminy Wolbrom ograniczył się jedynie do udostępnienia pomieszczeń. Projekt „Świetlica marzeń” realizowany będzie do 31.12.2020 roku. Obejmie on 180 osób – dzieci i młodzież oraz min. 126 rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem programu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego, która będzie funkcjonowała jeszcze przez okres 3 lat po zakończeniu projektu. W ramach projektu 100% dzieci przejdzie przez diagnozę potrzeb i w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju otrzyma wsparcie w postaci zajęć w formie opiekuńczej tj. pomoc w nauce, zabawę, sport i opiekę oraz zajęcia rozwojowe od artystycznych, poprzez języki obce i szkolenia IT po asertywność i przedsiębiorczość. Dodatkowo odbywać się będą wspólne wyjścia i wycieczki. Zgodnie z diagnozą potrzeb Urzędu Pracy otrzymają również wsparcie w formie specjalistycznej. Dodatkowo w Placówkę Wsparcia Dziennego zostaną włączeni rodzice, którzy będą mogli ukończyć szkołę rodziców i terapię rodzin oraz współtworzyć placówkę.

  • Jak widzimy program będzie dedykowany tylko i wyłącznie dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom, nie będą to osoby z kryminalną przeszłością z całej Polski jak to było wcześniej. Będzie to placówka dzienna, a nie całodobowa – informuje burmistrz Adam Zielnik.
  • Zlokalizowana ona będzie na pierwszej kondygnacji budynku. Na drugiej, pomieszczenia dla seniorów z programu „Pogoda na życie strefa 60+”. Program ten jest bardzo złożony i rozbudowany, przewidziany na kilka lat, a w skrócie polega na szeroko rozumianej aktywizacji seniorów. Dzięki temu docelowo w jednym budynku będziemy mogli kompleksowo rozwiązywać kwestie społeczno – opiekuńczo – edukacyjne naszych mieszkańców poprzez integrację międzypokoleniową podopiecznych. No i najważniejsze. Budynek nie będzie stał pusty, będzie żył, a podopieczni nie będą stanowili problemu dla mieszkańców Jeżówki – podsumował z zadowoleniem Adam Zielnik.

Przypomnijmy.
Funkcjonujący od 2011 r. Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2017r. W czasie działalności łączył w sobie oddział szpitalny z nowoczesną specjalistyczną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w której prowadzona była terapia odwykowa. W ośrodku leczyła się młodzież w wieku 16-18 lat z całego kraju. Uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji tej placówki z dniem 1 stycznia 2017r. radni powiatowi podjęli podczas XVII sesji w dn. 13 kwietnia 2016 r. Była to odpowiedź między innymi na protesty mieszkańców Jeżówki przeciwko ośrodkowi, które pojawiły się po tym, jak jego podopieczni w styczniu ubiegłego roku napadli na sprzedawczynię w okolicznym sklepie.