Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji

Główna treść

Jeszcze łatwiejszy dostęp do informacji

Informujemy naszych czytelników, że w trosce o jeszcze lepszy przepływ informacji pomiędzy UMiG Wolbrom a mieszkańcami na stronie internetowej BIP Wolbrom powstała zakładka SPRAWY, w której znajduje się podstrona poświęcona dostępowi do informacji publicznej i zasadom obowiązującym w tym zakresie. Będą tam zamieszczane również wszystkie odpowiedzi na pytania udzielone w ramach dostępu do informacji publicznej.