Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jubileusz 10-lecia Małopolskich Impresji Poetyckich Osób z Niepełnosprawnościami Wolbrom 2023

Główna treść

Jubileusz 10-lecia Małopolskich Impresji Poetyckich Osób z Niepełnosprawnościami Wolbrom 2023

12 października w wolbromskim Domu Kultury odbył się Jubileusz 10-lecia Małopolskich Impresji Poetyckich Osób z Niepełnosprawnościami Wolbrom 2023.

To piękne wydarzenie kulturalne było świętem żywego słowa, wspomnieniem historii dziewięciu lat spotkań z poezją, niezwykłych wrażeń i emocji. Wszystko to za sprawą głównych bohaterów, adresatów konkursu recytatorskiego, jakimi byli i są osoby z niepełnosprawnościami.

Na początku zrodził się pomysł, a dzięki determinacji i wierze w jego realizację, marzenie stało się faktem. Twórcą i pomysłodawcą Małopolskich Impresji Poetyckich jest pan Sebastian Sierka – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej, poeta. Jako człowiek wrażliwy i otwarty na ludzi, stworzył dla osób niepełnosprawnych konkurs, dzięki któremu mogli odkrywać siebie, pokonywać swoje lęki i słabości, ukazywać świat liryki widziany i dotykany ich zmysłami. Przewodnim celem impresji poetyckich było stworzenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości udziału w kulturze, dające wyrażanie osobistych przeżyć, dowolną interpretację utworów, ekspresję, wrażliwość oraz ogólny wyraz artystyczny. Ważnym elementem była też szeroka integracja uczestników konkursu oraz promowanie i rozwijanie potrzeby czytania poezji, jako wartości ponadczasowej.

Jubileusz impresji poetyckich poświęcony był osobom z niepełnosprawnościami – uczestnikom wszystkich edycji konkursu, a także ich opiekunom, instruktorom, nauczycielom, którzy każdego dnia wkładają wiele pracy i wysiłku, by czuli się ważni, potrzebni, a przede wszystkim szczęśliwi.

Organizatorem wspaniałego wydarzenia był WTZ w Lgocie Wolbromskiej działający w strukturze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, przy współpracy z Domem Kultury w Wolbromiu. Patronat honorowy nad jubileuszem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego pan Witold Kozłowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom pan Adam Zielnik. Patronat medialny objęli Wieści Wolbromskie, Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu, Zespół Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Krakowie filia w Olkuszu oraz Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej „WóTeZet”.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Konkurs wielokrotnie wspierali darczyńcy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz, Przedsiębiorstwo Produkcyjne WOLMOT Wolbrom, Pan Albert Goncerz, Pani Małgorzata Sierka, Firma Handlowo-Usługowa pani Danuta Będkowska, Zakłady Kablowe Bitner oraz Cukiernia pani Czesława Piputa. Serdecznie dziękujemy za przekazane środki, dzięki którym mogliśmy fundować wspaniałe nagrody.

Na jubileuszowe spotkanie zaproszono wielu gości, wśród których znaleźli się przede wszystkim uczestnicy, instruktorzy, nauczyciele oraz dyrektorzy i kierownicy z placówek z terenu Małopolski, biorących corocznie udział w konkursie recytatorskim. Tego dnia byli z nami: WTZ w Miechowie, WTZ w Radwanowicach, WTZ w Skale, DPS w Ojcowie, WTZ w Myślenicach, OREW Wolbrom, SOSW w Zagorzycach, DPS w Płazie, ŚDS w Oświęcimiu, WTZ oraz ZRT w Lgocie Wolbromskiej, ŚDS w Bochni, WTZ w Podlesicach, WTZ w Olkuszu, ŚDS fund. Hamlet w Krakowie, ŚDS w Olkuszu, WTZ w Kluczach, ŚDS w Woli Kalinowskiej, DPS Bobrek, ŚDS w Babicach, ŚDS w Konarach, DCA i CWITONIR w Kluczach.

Za przybycie dziękujemy serdecznie Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie panu Rafałowi Filo z ramienia Wojewody Małopolskiego pana Łukasza Kmity, Wicestaroście Powiatu Olkuskiego pani Paulinie Polak, Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom panu Waldemarowi Kolanko, Wiceprzewodniczącej Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu pani Ewie Kałwie wraz z Zarządem, Dyrektorowi Domu Kultury w Wolbromiu panu Piotrowi Gamrot oraz przedstawicielowi Lasów Państwowych Nadleśnictwo Olkusz pani Barbarze Filo.

Po oficjalnej części spotkania, przyszedł czas na chwile wspomnień. W prezentacji multimedialnej zaprezentowaliśmy krótki przegląd historii impresji poetyckich, które wywołały wiele wzruszeń. Emocje i refleksje wzbudzili też laureaci pierwszych miejsc, którzy ponownie stanęli na wolbromskiej scenie przypominając wiersze wielkich poetów: Jan Górkiewicz, Szymon Warzecha, Katarzyna Lewandowska, Robert Taras, Marcin Człowiek, Arkadiusz Jastrzębski, Krystyna Szatan, Grzegorz Perek. Nie zabrakło też liryki w wykonaniu pana Przemysława Kani i pana Grzegorza Ludwiczaka. W naszym programie mieliśmy również przyjemność oglądać występ pani Moniki Korpusik wieloletniej solistki i tancerki Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, która swoim pięknym wokalem przeniosła nas do świata muzyki.

Dla podkreślenia tego wyjątkowego dnia i uczczenia 10-lecia Małopolskich Impresji Poetyckich nasi goście otrzymali pamiątkowe, jubileuszowe tabliczki. Wręczyli je – Wiceprzewodnicząca wolbromskiego Koła PSONI pani Ewa Kałwa, Wicestarosta Olkuski pani Paulina Polak oraz kierownik WTZ w Lgocie Wolbromskiej pan Sebastian Sierka, który jako twórca konkursu przekazał słowa uznania i podziękowania wszystkim osobom, które tworzyły historię impresji poetyckich.

Dziękujemy serdecznie za obecność dyrektorom, kierownikom placówek oświatowych, pomocowych i instytucji kultury wraz z kadrą administracyjną oraz wszystkim przyjaciołom Małopolskich Impresji Poetyckich, nauczycielom, poetom i artystom, którym nasze wydarzenie zawsze było bliskie sercu.

Karina Strózik

Dedykujemy wiersz Wszystkim, którzy byli z Nami…. Do zobaczenia…

„Co będzie”
Zbigniew Herbert

co będzie
kiedy ręce
odpadną od wierszy


gdy w innych górach
będę pił suchą wodę

powinno to być obojętne
ale nie jest

co stanie się z wierszami
gdy odejdzie oddech
i odrzucona zostanie
łaska głosu

czy opuszczę stół
i zejdę w dolin
pod ciemnym lasemę
gdzie huczy
nowy śmiech