Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jubileusz 25-lecia wolbromskiego samorządu

Główna treść

Jubileusz 25-lecia wolbromskiego samorządu

25 lat temu, Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, oraz przeprowadzono pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe, co otworzyło to drogę do tego, by to obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Jubileusz 25-lecia reformy samorządowej, uchodzącej za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza Wolbrom uczcił w sobotę, 6 czerwca.

Obchody jubileuszu rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W intencji obecnych i byłych oraz nieżyjących już samorządowców, modlił się ks. proboszcz Tadeusz Maj wraz z przybyłymi na mszę samorządowcami, mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi. – Pragnę serdecznie powitać wszystkich, którzy pracowali i którzy pracują w Samorządzie Wolbrom na czele z Panem Burmistrzem i Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej. Witam wszystkich przybyłych, aby naszą modlitwą wspierać pracę Samorządu Wolbrom – witał ks. Tadeusz Maj. – Będziemy prosili w czasie tej mszy świętej o Boże błogosławieństwo w pracy. Będziemy prosić za Tych, którzy już odeszli, aby Pan Bóg dał Im życie wieczne- kontynuował kapłan. – Jubileusz to czas radości,  to czas refleksji, ale też czas pokuty. Niech więc dziś serca Wasze się radują, niech będą przepełnione wdzięcznością, wobec Boga i ludzi, którzy oddali serce i siły dla dobra tej małej Ojczyzny jaką jest Gmina Wolbrom. Niech więc Pan Bóg błogosławi Wam na kolejne lata w Waszej pracy. Niech będzie ona owocna dla Gminy Wolbrom i dla każdego człowieka w tej gminie żyjącego – życzył na zakończenie ksiądz proboszcz.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej, która odbyła się pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Gorgonia w sali widowiskowej Domu Kultury, rozpoczęła się od występu Zespołu Pieśni i Tańca Wolbromiacy, który przywitał zebranych „Staropolskim powitaniem”.
Z racji jubileuszu nie mogło zabraknąć okolicznościowych mów nawiązujących do historii odradzania się w Polsce samorządności oraz dnia dzisiejszego. O rodzącej się przed laty samorządności mówił Przewodniczący RM, który wcześniej wyraził swe zadowolenie z przybycia na uroczyste obrady Rady Miejskiej znamienitych gości w osobach posłów senatorów, wójtów burmistrzów, radnych, starostów. Przewodniczący RM osobę 25 letnią, jako człowieka najczęściej już wykształconego z pewnym doświadczeniem życiowym, dorobkiem, ukształtowanego i przygotowanego do dalszych etapów życia porównał do Gminy Wolbrom, która po 25 latach jest przygotowana do kontynuowania swojego życia samorządowego. Zdaniem Burmistrza Wolbromia Adama Zielnika jedynym miernikiem odwiecznych sporów filozofów, która idea czy racja jest słuszna, a która nie, jest upływ czasu. – Jedną z takich idei, która niewątpliwie zdała próbę czasu i bardzo dobrze funkcjonuje jest samorząd terytorialny. W Wolbromiu jak i całej Polsce od 25 lat jesteśmy świadkami stałego rozwoju tej instytucji. Różnie bywało, różnie jest i zapewne różnie będzie, i nie jest tak różowo jakbyśmy wszyscy chcieli, ale na pewno jest lepiej niż w sytuacji, kiedy byliśmy zmuszani do wykonywania czyichś poleceń. Dzisiaj jesteśmy samorządni, sami decydujemy o swoim losie, sami wybieramy swoich reprezentantów, ale też sami rozliczamy z ich pomysłów, obietnic i zapewnień. To jest naprawdę nieprzeceniona wartość. Dla młodego pokolenia jest to normą, ale dla mnie, który pamięta jak było i jak jest teraz, łatwiej docenić wagę tego, co wydarzyło się ćwierć wieku temu – zauważył Adam Zielnik. Z kolei Kazimierz Barczyk –Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, nie krył zadowolenia z zaproszenia na sesję, podkreślając, że nie mogłoby go tu nie być, jeśli urodził się w Wolbromiu i tutaj ukończył szkołę średnią, uczył się aktywności w harcerstwie. Kazimierz Barczyk w przemowie nawiązał do ewolucji prac nad ustrojem polskiego samorządu od  działalności „Solidarności” i jej Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych do reform przeprowadzonych już w wolnej Polsce. Przypomniał, że ruch solidarnościowy zainspirował do godnościowej rewolucji, rewolucji solidarności, a ruch złożony z 10 milionów Polaków był największym obywatelskim pokojowym ruchem w dziejach świata, w związku z czym ojcem zbiorowym odrodzonego samorządu jest Solidarność. Poseł na Sejm RP Andrzej Adamczyk potwierdził, że okres 25 lat, czyli jednego pokolenia nie jest czasem straconym. –  Wspominam tamten czas, roku 1990, jako czas szczególny, czas, w którym rozpoczęto reformę, która Rzeczypospolitej naprawdę się udała. Jestem przekonany, że nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości. W podobnym tonie wypowiedział się Piotr Boroń Senator RP.  – Myślę o tym, jak bardzo udaną jest reforma samorządowa. Najbardziej świadczyć o tym może porównanie z próbami innych reform. Czy to służby zdrowia czy kontrowersyjną i ciągle podważaną reformą oświaty. Statystyka sama podkreśla, że złotówka budżetowa jest w Polsce najlepiej wydawana właśnie przez samorząd. Nie przez wyższe szczeble, ale przez gminę. Na zakończenie senator pogratulował wolbromianom dobrego wyboru, jakiego dokonali w ostatnim czasie, życzył następnych udanych wyborów. Życzył także wszelkiej pomyślności dla dobra miasta i gminy Wolbrom, miasta, z którym ma wiele sympatycznych wspomnień. Po przemówieniach Przewodniczący RM odczytał listę samorządowców, którzy odeszli na wieczną służbę samorządową i poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięć następujących samorządowców:

Radni
1. Ciepał Lucjan – Radny 1990-1994
2. Górnicki Jerzy – Burmistrz MiG  1990-2002
3. Petlic Stanisław – Radny 1990-1998
4. Ptasiński Jan – Radny 1990- 1998
5. Żuchowicz Kazimierz – Radny 1990-1994
6. Madej Edwin – Radny 1994-2002
7. Pielka Stanisław – Radny  1998-2002
8. Pielka Jan  – Radny 2002-2006    
9. Sierpiński Andrzej – Radny   1998-2002
10. Stojek Czesław  Radny – 1998-2002
11. Wójcikowski Zbigniew – Radny 1998-2002 -Przewodniczący Rady Miejskiej

Pracownicy samorządowi
1. Borek Barbara
2. Gorgoń Marian
3. Gorgoń Alicja
4. Haberka Piotr
5. Koryto Aleksander
5. Papaj Barbara
6. Pawlik Irena
7. Porzelski Zygmunt
8. Świerczek Henryk
9. Strózik  Stanisław
9. Wojciechowski Mieczysław
10. Zajączkowska Ewa

Sołtysi
1. Ściański Henryk -Sołtys wsi Budzyń
2. Pacia Adam -Sołtys wsi Budzyń
3. Gil Marian -Sołtys wsi Chełm
4. Kruszak Lucjan -Sołtys wsi Chrząstowice
5. Zioło Zofia – Sołtys wsi Lgota Wielka
6. Mucha Marian – Sołtys wsi Podlesice II
7. Wojtyczka Józef – Sołtys wsi Strzegowa   
8. Pandel Władysław – Sołtys wsi Sulisławice
9. Rzezała Stefan – Sołtys wsi Zasępiec

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń, okraszona kolejnymi występami „Wolbromiaków, nagradzanymi gorącymi brawami przez publiczność. „Wolbromiacy” zaprezentowali na scenie:  taniec, rosyjski „ Korowód wiosenny”, taniec rumuński „ Brasovenca w wykonaniu młodszej grupy tancerzy, taniec włoski „Tarantella”, Polkę marynarską oraz walc Paryski sen a także piosenkę włoską L’Italiano i macedońską „ Makedonsko Devojce”.
Jak można było się spodziewać uroczysta sesja była przede wszystkim okazją do złożenia podziękowań osobom, które przez ostatnie ćwierćwiecze najmocniej zaangażowały się w pracę samorządową. Pamiątkową odznaką 25-lecia Samorządu Wolbromskiego z rąk gospodarza Gminy- Burmistrza Adama Zielnika oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Gorgonia i Wiceprzewodniczących Rady Ewy Kazimierskiej i Bartłomieja Żurka zostali uhonorowani obecni na sesji: parlamentarzyści, radni Powiatu Olkuskiego, radni Gminy Wolbrom (kadencji od 1990 roku), władze samorządowe Wolbromia i gmin ościennych, sołtysi, długoletni pracownicy samorządowi, przedstawiciele wolbromskich firm oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy.
Po zakończonej sesji można było obejrzeć w sali lustrzanej wystawę pt. „Wolbrom w XVIII, XIX, XX wieku na fotografiach” z kolei na rozległym terenie okalającym Dom Kultury na wszystkich czekała moc atrakcji nieustępujących Dniom Wolbromia, były przeróżne karuzele s stoiska gastronomiczne. Można było doskonale się pobawić podczas występów artystycznych i koncertów. Najmłodszych mieszkańców zabawiał krakowski teatr iluzji „Mefisto”i duet muzyczny „Mix Band” Nieco starsi uczestnicy festynu bawili się podczas koncertów zespołów „Jurasi”, „Scar Crach” i „Dwie Korony” a także występie chóru UTW. Gwiazdą wieczoru był koncert zespołu  „O,Ela”, dawniej „Chłopcy z Placu Broni”. Całość udanej imprezy zakończył efektowny pokaz sztucznych ogni.

Z kart historii Rady Miejskiej Wolbromia:

Radnymi kadencji 1990-1994 byli
1. Bałazy Stefan
2. Baran Teresa – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
3. Barczyk Marian  
4. Barczyk Stanisław
5. Barczyk Zdzisław
6. Broda Dariusz – Przewodniczący Rady Miejskiej
7. Ciepał Lucjan
8. Fik Jan
9. Gardeła Stanisław
10. Górnicki Jerzy  
11. Grzegórzko Włodzimierz
12. Konieczny Piotr
13. Micuła Zbigniew
14. Myszor Witold
15. Nocoń Zbigniew
16. Osuch Mirosław
17. Pasich Bogdan
18. Paciej Ryszard
19. Petlic Stanisław
20. Piątek Mieczysław
21. Ptasiński Jan
22. Rogal Leszek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
23. Sikora Augustyn
24. Śmiłek Zofia
25. Topolski Jerzy
26. Tujko Henryk
27. Waga Stanisław
28. Żuchowicz Kazimierz

Radni kadencji 1994-1998
1. Baran Teresa
2. Barczyk Marian
3. Barczyk Zdzisław
4. Fabjański Andrzej  
5. Fik Jan
6. Gardeła Stanisław
7. Górnicki Jerzy
8. Janik Kazimierz
9. Kałwa Władysław
10. Karcz Marek
11. Kałwa Zygmunt
12. Konieczny Piotr
13. Ligienza Marian – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
14. Madej Edwin
15. Marczewski Stanisław
16. Myszor Witold – Przewodniczący Rady Miejskiej
17. Nocoń Zbigniew  
18. Osuch Mirosław
19. Paciej Ryszard  
20. Petlic Stanisław- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
21. Ptasiński Jan
22. Piątek Mieczysław
23. Ratuszny Mirosław
24. SikoraAugustyn
25. Stempel Stanisław
26. Starzyk Stanisław
27. Strózik Krystyna
28. Szota Wojciech

Radni kadencji 1998-2002
1. Augustowski Krzysztof
2. Barczyk Edmund
3. Barczyk Marian
4. Barczyk Zdzisław
5. Furman Leszek
6. Gądek Lidia  – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej           
7. Gbyliczek Czesław
8. Gorgoń Dariusz
9. Komar Ryszard
10. Kondziołka Andrzej
11. Krzemień Ireneusz
12. Kyć Teresa
13. Ligienza Marian
14. Madej Edwin
15. Maślisz Stanisław
16. Nocoń Zbigniew
17. Osuch Mirosław
18. Paciej Ryszard
19. Pasich Bogdan
20. Posełek Tadeusz \ Dobromilski Roman
21. Pielka Stanisław
22. Rdest Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
23. Siedlarski Marian
24. Sierpiński Andrzej
25. Siewierski Adam
26. Starzyk Stanisław
27. Stojek Czesław
28. Wójcikowski Zbigniew – Przewodniczący Rady Miejskiej

 Radni kadencji 2002 – 2006
1. Barczyk Edmund
2. Barczyk Marian
3. Gbyliczek Czesław
4. Gądek Lidia – Przewodnicząca Rady Miejskiej
5. Gorgoń Dariusz
6. Kazimierska Ewa
7. Ligienza Marian – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
8. Lis Bogdan
9. Maślisz Stanisław
10. Osuch Mirosław
11. Pacia Kazimierz
12. Pielka Jan s. Mariana
13. Pielka Jan s. Jana
14. Posełek Piotr
15. Rdest Stanisław
16. Siewierski Adam
17. Sojka Elżbieta
18. Starzyk Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
19. Świerczek Andrzej
20. Wach Wiesława
21. Żurek Włodzimierz

Radni kadencji 2006-2010
1. Barczyk Zdzisław
2. Bijak Marianna
3. Gardeła Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4. Gbyliczek Czesław
5. Gil Andrzej
6. Kazimierska Ewa – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
7. Kulka Elżbieta
8. Kuś Edyta
9. Maciora Marcin
10. Maślisz Stanisław
11. Osuch Mirosław
12. Owczarska Ewelina
13. Pacia Kazimierz – Przewodniczący Rady Miejskiej do czerwca 2008 r.
14. Pyzio Stanisław – Przewodniczący Rady Miejskiej od czerwca 2008 do 2010 r.
15. Siewierski Adam
16. Starzyk Stanisław
17. Struzik Elżbieta
18. Szota Wojciech
19. Świerczek Andrzej
20. Wach Wiesława
21. Żurek Włodzimierz

Radni kadencji  2010-2014
1. Biernacki Stanisław
2. Gamrot Jolanta  
3. Gbyliczek Czesław
4. Gil Andrzej
5. Gil Marek
6. Golda Kazimierz  
7. Kazimierska Ewa
8. Kołodziej Stanisław
9. Ligienza Marian
10. Łysek Józef
11. Maciora Marcin
12. Mudyń Ireneusz
13. Osuch Mirosław – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
14. Pacia Kazimierz
15. Pyzio Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
16. Siewierski Adam
17. Sikora Augustyn
18. Sypień Adam
19. Wach Wiesława
20. Woźniak Sebastian
21. Żurek Włodzimierz – Przewodniczący Rady Miejskiej

Radni kadencji 2014-2018
1. Biernacki Stanisław
2. Bocianowski Andrzej
3. Duch Andrzej
4. Golda Kazimierz
5. Gorgoń Dariusz – Przewodniczący Rady Miejskiej
6. Grzanka Marcin
7. Kazimierska Ewa – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
8. Kolanko Zbigniew
9. Kołodziej Stanisław
10. Maciora Marcin
11. Malinowska Lidia
12. Pajkiert Artur
13. Pasich Zdzisław
14. Pielka Jan
15. Sikora Leszek
16. Starzyk Stanisław
17. Strózik Waldemar
18. Wójcik Agata
19. Żezała Sławomir
20. Żurek Bartłomiej –  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
21. Żyła Zbigniew

Władze samorządowe Miasta i Gminy Wolbrom: 
1. Jerzy Górnicki – Burmistrz MiG w latach 1990 – 2002
2. Ryszard Paciej – Zastępca Burmistrza MiG w latach 1990 – 2002
3. Zofia Śmiłek  – Sektretarz MiG Wolbrom w latach 1990 – 2002
4. Krzysztof Augustowski – Burmistrz MiG w latach 2002 – 2006  
5. Janusz Bargieł – Zastępca Burmistrza  w latach 2005 – 2007
6. Leszek Piszczek – Zastępca Burmistrza w latach 2002 – 2005  
7. Jan Łaksa – Burmistrz MiG w latach 2006 – 2014,  Zastępca Burmistrza w latach 2004 – 2006
8. Katarzyna Posełek – Zastępca Burmistrz MiG w latach 2006 – 2014  
9. Waldemar Kolanko – Sekretarz MiG od 2010 roku
10. Jan Turek – Skarbnik MiG w latach 1994 – 2015
11. Zielnik Adam – Burmistrz MiG w kadencji 2014 – 2018
12. Edyta Żuchowicz-Reszka  – Skarbnik MiG  od 2015 roku

Sołtysi w latach 1990-2019:Boża Wola: Piotr Trzaska (1991-2011), Tadeusz Dziubdziela (2011-1019)
Brzozówka: Janusz Topolski (1991-2011), Agnieszka Domagała (2011-1019)
Budzyń: Henryk Ściański i Adam Pacia (1991-1995), Adam Pacia (1995-2003),Elżbieta Kwietniak (2007-2019)
Chełm: Marian Gil (1991-1995), Leszek Furman (1995-2003), Kazimierz Golda (2003-2019)
Chrząstowice: Jan Hajduła (1991-1999), Lucjan Kruszak (1999-2007), Wiesława Osuszek (2007-2015), Adam Gamrat (2015-2019)
Dłużec: Marian Barczyk (1991-2019)
Domaniewice: Jacek Mędrek (1991-2015), Karol Zawada (2015-2019)
Gołaczewy: Stanisław Marczewski (1991-2011), Andrzej Bocianowski (2011-2019)
Jeżówka: Wiesław Poniewierka (1991-2003), Jan Kowalczewski (2003-2011), Magdalena Grudzień (2011-2015), Iwona Żelazny (2015-2019)
Kaliś: Janusz Pacia (1991-2007), Piotr Żuchowicz (2007-2019)
Kąpiele Wielkie: Andrzej Dudek (1991-2003), Stanisław Duch (2003-2011), Zofia Duch (2011-2019)
Kąpiołki: Wiesław Szota (1991-2003), Władysław Janiec (2003-2015), Michał Piwowarczyk (2015-2019)
Lgota Wielka: Zofia Zioło (1991-1995), Szczepan Bałazy (1999-2003), Tadeusz Jaźwiec (2003-2015), Tomasz Jankowski (2015-2019)
Lgota Wolbromska: Stanisław Wiśniewski (1991-1999), Dariusz Dolezy (1999-2007), Teresa Pasich (2007-2019)
Łobzów: Stanisław Dziubdziela (1991-2007), Leokadia Maślisz (2007-2019)
Miechówka: Zygmunt Skorupka (1991-2015), Kazimierz Pandel (2015-2019) 
Podlesice II: Marian Mucha (1991-1995), Krzysztof Kałwa (1995-2003), Jadwiga Dudek (2003-2019)
Poręba Dzierżna: Andrzej Pandel (1991-1995), Waldemar Strózik (1999-2007 i 2011-2019), Urszula Chmura (2007-2011)
Poręba Górna: Anna Domagała (1991-1999), Adam Siewierski (1999-2011), Wiesław Pacia (2011-2019)
Strzegowa: Józef Wojtyczka (1991-1995), Marian Siedlarski (1995-2003), Czesław Gbyliczek (2003-2019)
Sulisławice: Władysław Pandel (1991-2003), Ewa Stachowicz (2003-2015), Edyta Nędza (2015-2019)
Wierzchowisko: Jakub Chojnacki (1991-2015), Krzysztof Konieczny (2015-2019)
Zabagnie: Marian Imiołek (1991-2019)
Załęże: Zygmunt Dolezy (1991-2007), Jolanta Nocoń (2007-2015), Tomasz Smętek (2015-2019)
Zarzecze: Antoni Banyś (1991-1995), Bogdan Pasich (1995-1999), Jan Pielka (1999-2019)
Zasępiec: Stefan Rzezała (1991-1999), Zbigniew Papaj (1999-2019)

Powiązana galeria